Geografisch thema

Wintam

ID: 13521   URI: https://id.erfgoed.net/themas/13521

Beschrijving

Oostelijk gelegen gehucht van Hingene, ten noorden begrensd door de Schelde, ten oosten door de Rupel, met landelijke, grosso modo L-vormige woonkern nabij de Rupel. Oud schippersgehucht met vrij kleinschalige bebouwing (tweede helft 19de eeuw - eerste kwart 20ste eeuw) met aan de E. De Blokstraat en omgeving een erkend (2/5/1984) herwaarderingsgebied, ingehuldigd in 1988, en een recente woonuitbreiding van sociale woningbouw (vierde kwart 20ste eeuw) aan de Duivetilstraat. Iets oudere sociale wijk (derde kwart 20ste eeuw) bij het begin van de Pastoor Huveneersstraat. Voorts verspreide sporen van landelijke bebouwing, meestal grondig aangepast, met uitzondering van een gaaf bewaarde 18de-eeuwse schuur aan de Muyshondtstraat nummer 65. Meerdere straten werden genoemd naar slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Poldergronden ten noorden en ten oosten grotendeels ingepalmd voor de aan de gang zijnde aanleg van een nieuw kanaal met aansluitende sluis, als aftakking van het Zeekanaal (1910-1922) en als rechtstreekse verbinding van het kanaal Brussel-Willebroek met de Schelde, vlak naast de Rupelmonding. Dit om de Rupel, die te weinig diepgang heeft en te veel bochten, te vermijden. Het Zeekanaal zelf heeft op Wintams grondgebied (zuidoostelijke hoek) een zeesluis (eerste kwart 20ste eeuw), beheerd door de N.V. Zeekanaal, en is omgeven door een kleine concentratie van nutsgebouwen, onder meer brughuisje, voormalige sleepdienst, kantoren N.V. Zeekanaal. Sluisdeuren van metalen vakwerk en natuurstenen kaaimuren.

  • HERMANS J., De Heerlijkheid Hingene, Wintam, Eikevliet, Nieuwkerken-Waas, 1988, p. 38-39.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1995


Relaties