Geografisch thema

Sint-Pauwels

ID
13935
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13935

Beschrijving

Gemeente van 1187 hectare en 3420 inwoners (1978), begrensd door Kemzeke en Sint-Gillis (noorden), Sint-Niklaas (oosten), Belsele (zuiden), Kemzeke (westen).

Gelegen op de Romeinse heirbaan, is een vroege bewoning hier niet uitgesloten. In 1117 behoorde de wijk, zogenaamd "Clapdorp", tot Kemzeke, waarvan het zich in 1234 afscheidt tot afzonderlijke parochie met patroonheilige Sint-Paulus. Vormde tot begin 17de eeuw samen met Kemzeke en Stekene een Vierschaar (behalve van 1551 tot 1594, periode waarin Stekene zelfstandig was). De in 1646 door de Reformatie uit Hulst verdreven paters Recolletten vestigden zich na mislukte pogingen in Stekene en Sint-Niklaas uiteindelijk voor korte tijd te Sint-Pauwels (wijk Patershoek). In 1689 kregen ze toelating hun klooster in Sint-Niklaas op te richten.

Plattegrond behorend tot het gemengd type straat- en centrumdorp met centrale driehoekige, begraasde en met bomen beplante dries waarop een waterpomp van arduin van 1777. Aangename bebouwing uit de 18de en 19de eeuw met kleinschalige toegangswegen. Beeldbepalend zijn de ten Oosten van de dries gelegen kerk en zogenaamde "Roomanmolen", ruimtelijk geïntegreerd met de omwalde pastorie aan de rand van het akkerland. De toegangswegen, Potter- en Zandstraat vertonen een sterk verspringende rooilijn met heterogene architectuur in lintbebouwing die enerzijds tot aan de grens met Sint-Niklaas reikt, anderzijds tot vlak bij het centrum van Kemzeke. Historisch en landschappelijk belangrijk zijn de in de landbouwzone gelegen omwalde pastorie, hof ter Grouwesteen, hof ter Wallen. hof ter Vierschaar en hof te Voorde.

 • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, dl. 3, Gent, 1879.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Baanvak Sint-Niklaas - De Klinge op voormalige spoorlijn Mechelen - Terneuzen

 • Omvat
  Boerderij

 • Omvat
  Boerenburgerhuis

 • Omvat
  Boerenburgerhuis

 • Omvat
  Boerenhuis

 • Omvat
  Boerenhuisje

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Deels bewaard steegbeluik

 • Omvat
  Dorpskom Sint-Pauwels

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Feuselsdreef

 • Omvat
  Heilig Hartkapel

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve met maalderij 's Hondsmeulen

 • Omvat
  Hoeven en site met walgracht

 • Omvat
  Hof te Voorde

 • Omvat
  Hof ter Wallen

 • Omvat
  Jongensschool

 • Omvat
  Kapel Heilige Antonius

 • Omvat
  Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart

 • Omvat
  Schuur en kapel

 • Omvat
  Twistkapellen met omgeving

 • Is deel van
  Sint-Gillis-Waas


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Pauwels [online] https://id.erfgoed.net/themas/13935 (Geraadpleegd op )