Geografisch thema

Kerkstraat

ID: 1503   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1503

Beschrijving

Oude straat gelegen in het centrum, eindigend op de Sint-Bavokerk. Recent archeologisch onderzoek zou de geïsoleerde ligging van de Sint-Bavokerk namelijk ongeveer vijfhonderd meter ten noordoosten van de huidige dorpskern, verklaren: een eerste nederzettingskern zou tot de 12de - 13de eeuw te situeren zijn op de hoger gelegen gronden rondom de kerk; omwille van een agrarische reorganisatie, verplaatste de woonkern zich rond die periode naar het nattere beekdal waar onder meer het huidige Oud-Turnhout zich verder ontwikkeld heeft (zie inleiding gemeente). Nog een vrij pittoresk straatbeeld door bebouwing uit circa vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw (zie items), recente aanpassingen of verbouwingen onder meer op de nrs. 7, 15, 17, 58; alternerend met art- deco- of cottage-getinte woningen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw en banale bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw; nr. 52 sterk gerestaureerd hoevetje, vermoedelijk opklimmend tot de 19de eeuw.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet


Relaties

 • Is deel van
  Oud-Turnhout
  Oud-Turnhout (Antwerpen)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kerkstraat 39 (Oud-Turnhout)

 • Omvat
  Kunstenaarswoning A. Sohie
  Kerkstraat 50 (Oud-Turnhout)

 • Omvat
  Kunstenaarswoning E. Surinx
  Kerkstraat 48 (Oud-Turnhout)

 • Omvat
  Landhuis Torenhof
  Kerkstraat 35 (Oud-Turnhout)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Bavo
  Kerkstraat 100 (Oud-Turnhout)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Bavoparochie
  Kerkstraat 46 (Oud-Turnhout)

 • Omvat
  Vrije meisjesschool en klooster
  Kerkstraat 37, Van der Bekenlaan 40 (Oud-Turnhout)