Geografisch thema

Kerkstraat

ID
1503
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1503

Beschrijving

Oude straat gelegen in het centrum, eindigend op de Sint-Bavokerk. Recent archeologisch onderzoek zou de geïsoleerde ligging van de Sint-Bavokerk namelijk ongeveer vijfhonderd meter ten noordoosten van de huidige dorpskern, verklaren: een eerste nederzettingskern zou tot de 12de - 13de eeuw te situeren zijn op de hoger gelegen gronden rondom de kerk; omwille van een agrarische reorganisatie, verplaatste de woonkern zich rond die periode naar het nattere beekdal waar onder meer het huidige Oud-Turnhout zich verder ontwikkeld heeft (zie inleiding gemeente). Nog een vrij pittoresk straatbeeld door bebouwing uit circa vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw (zie items), recente aanpassingen of verbouwingen onder meer op de nrs. 7, 15, 17, 58; alternerend met art- deco- of cottage-getinte woningen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw en banale bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw; nr. 52 sterk gerestaureerd hoevetje, vermoedelijk opklimmend tot de 19de eeuw.


Bron     : DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet; De Sadeleer, Sibylle

De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Kunstenaarswoning A. Sohie

 • Omvat
  Kunstenaarswoning E. Surinx

 • Omvat
  Landhuis Torenhof

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Bavo

 • Omvat
  Pastorie Sint-Bavoparochie

 • Omvat
  Vrije meisjesschool en klooster

 • Is deel van
  Oud-Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kerkstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/1503 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.