Geografisch thema

Sluisstraat

ID
15108
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15108

Beschrijving

Reeds vermeld in een akte van 1275 en vernoemd naar de sluis gelegen voorbij de uitmonding van de Voer in de Dijle, waar vlakbij de historische Sluismolen werd opgetrokken.

Haar tracé tussen de Halfmaartstraat en de Burchtstraat/Vaartkom. loopt ten zuiden langs de Dijle - afgezet door zand- en bakstenen kademuren met ijzeren leuningen - en overbrugt hogerop de voornoemde vierde Dijle-arm, zogenaamd "Kwade Dijle". Aan de oostzijde biedt de straat halverwege, sinds de oprichting van de Artois-bottelarij (jaren 1957-1959, architect P. Stevens), toegang tot het Klein Begijnhof en hogerop aansluiting op de Glasblazerijstraat.

Aan de overzijde van het aan de Dijle-oever gelegen beeldbepalende nummer 2 is de onpare straatwand voornamelijk ingenomen door 18de-/begin 19de-eeuwse panden, waaronder de nog bewaarde kleinschalige bebouwing nummers 1 tot 5 en 19 tot 27 die evenwel in meer of mindere mate werd aangepast, zie nummer 3 en de beter bewaarde nummers 19 en 25. De vastlegging van de nieuwe rooilijn in 1843 had tot gevolg dat binnen deze straatwand sommige huizen werden herbouwd met een terugwijkende bovenbouw en de begane grond op oude rooilijn, zie nummers 17 (1898), 23 (1877), 29 (1911). Een aantal panden dateren van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog zie nummers 4, 6 (1920, architecten G. en E. Jotthier) en na de Tweede Wereldoorlog zie het afgeronde hoekpand nummer 65 (1955, architect E. Jotthier). Het wooncomplex "Cum Laude", naast nummer 2, is een recente realisatie (Architectenbureau Delta). In de tweede straathelft wordt de scenografie gedomineerd door de schaalvergrotende of -verbredende brouwerijgebouwen van Artois (zie Vaartkom): aan onpare zijde de reeds geciteerde bottelarij, het waterzuiveringsstation (1965) en ter hoogte van de Burchtstraat het bij M.B. van 20.02.1997 als monument beschermde complex van "brouwerij de Hoorn" (1922/1949); aan de overzijde achtereenvolgens de ateliergebouwen de "Smidse" (1946) en "WIKS" (1950), de fermentatiegebouwen (1904-1913/1929-1934) en ter hoogte van de Vaartkom de CO2-zaal en stokerij (1908/1947-1948).

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 31611/97470 (bouwverg. 05.11.1877); doss. 61067/102490 (bouwverg. 28.11.1898); doss. 72437/101176 (bouwverg. 16.11.1911); doss. 78396 (bouwverg. 22.12.1920); doss. 112102 (bouwverg. 20.07.1955); doss. 119230/6079/120932 (bouwverg. 09.04.1965).
 • Mozaïek. Stadsvernieuwing Leuven, jaargang 4, nummer 1, Leuven, 2007, p. 18.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Eenvoudig neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Sluismolen

 • Omvat
  Twee gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Twee gekoppelde stadswoningen

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Sluisstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15108 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.