Geografisch thema

Leiegoeddreef

ID
15413
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15413

Beschrijving

Straat in het noordwesten van Sint-Eloois-Vijve. De straat vertrekt van de Schoendalestraat en loopt in noordelijke richting naar de Leie. De straatnaam verwijst naar het goed "Ter Leyen" (zie nummer 15), gelegen op het einde van de straat nabij de Leie. Tot in 1990 werd de straat Leiestraat genoemd. Eén van de locaties met sporen van oudste bewoning van Sint-Eloois-Vijve, zie prehistorische vondsten in de nabijheid van het latere goed "Ter Leie" (nummer 15).

Op de kaart van het goed "Ter Leie" van circa 1763 uit het Rijksarchief te Gent wordt de straat weergegeven als een met bomen omzoomde dreef met enkele verspreid gelegen hoeves met losse bestanddelen, zoals onder meer het reeds vermelde goed "Ter Leie" en goed "Te Mullem". Ten oosten van de dreef wordt het thans verdwenen goed "Ter Moeren" weergegeven. De Flou vermeldt "de straete gaende uijt den ouden herwegh naer het goet ter leijen, ... ende houdende den dijck tot de reviere de leije". Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), loopt de dreef door het gehucht "Leyhoeck"; aanduiding van het goed "Ter Leyen" en het goed "Ter Mullem". Het Rijksarchief te Brugge bewaart een kaart van het goed "Te Mullem" van 1812, waarop langs de dreef een drietal hoeves (nummer 9, nummer 12 en nummer 15) staan afgebeeld. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat aangeduid als "Chemin n° 7" met als beschrijving "Leystraet" of "Chemin de la ferme dite het Goed Meulhem à celle Becaerd"; de straat loopt er van het goed "Ter Mullem" (nummer 9) naar het hof "Ter Linden" (Grottelaan nummer 1). In 1868 wordt de spoorlijn Anzegem-Ingelmunster-Tielt aangelegd als tussenschakel tussen de lijn Brussel-Kortrijk, Gent-Kortrijk en Gent-Deinze-Lichtervelde. De onteigeningen gaan van start in december 1867 en op 20 december 1868 wordt de lijn in gebruik genomen. De spoorweg kruist de Leiegoeddreef ter hoogte van de Leie. In mei 1940 wordt de spoorwegbrug over de Leie door de Belgen vernield. De brug wordt heropgebouwd in 1942 maar op het einde van de oorlog door de Duitsers opgeblazen. De brug wordt nooit meer hersteld, maar de oude steunpijlers blijven nog lange tijd bestaan.

In 1971 worden de gronden van het Goed "Ter Moeren", gelegen ten oosten van de Leiegoeddreef en reeds weergegeven in 1763, verkaveld voor residentiële bebouwing (Hoevelaan, Mullemstraat, Steenstede, Plotholaan en Jan Van Rodelaan). In de tweede helft van de jaren 1970 en in het begin van de jaren 1980 wordt de Leie gekanaliseerd. De nieuwe Leiebedding zorgt ervoor dat de Leiegoeddreef wordt ingekort. Het voormalige gedeelte van de Leiegoeddreef ten noorden van de Leie bevindt zich thans op grondgebied van Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke). De nieuwe brug over de Leie wordt gebouwd in 1998 en moet het verkeer afleiden van de dorpskernen van Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. De brug is gebouwd op de plaats van de ijzeren spoorwegbrug.

Landelijke straat met gebogen verloop en geasfalteerd wegdek; thans nog grotendeels bewaarde landelijke omgeving met verspreide hoevebebouwing zeker opklimmend tot de 18de eeuw, thans vaak herbestemd als groenten- (nummer 9) of tuinbedrijf ( nummer 15). Ten westen van de straat is een oude arm van de Leie bewaard.

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten Watering van Blankenberge, nummer 1321: Kaart van een hofstede, Goed te Mullem, gelegen te Sint-Eloois-Vijve, groot 78-1-38, in het bezit van de erven van Laurent Vander Plancken, 1812.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 2238 (Ter Leien): Goed ter Leyen te Sint-Eloois-Vijve, ong. 1763 (schenking le Fevere de ten Hove, familiefonds, 5862).
 • Rijksarchief Kortrijk, Kaarten en Plannen, nummer 545: Kaart van de gemeente Sint-Eloois-Vijve, getekend door Cornelis Steur, landmeter van de kasselrij Kortrijk, 1764.
 • COUDIJZER M., Zo was Sint-Eloois-Vijve, s.l., 1985, p. 22.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1927, Deel IX, kolommen 513-514, 524.
 • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.
 • NOLF M., Wandel- en fietsroutes, Waregem binnenste buiten (16), wandeling langs de residentiële straten van het centrum van Sint-Eloois-Vijve en de landelijke wegen van de Cauwenhoek, in De Gavergids, jg. 13, 2006, nummer 1, p. 29.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Te Mullem

 • Omvat
  Hoeve Ter Leie

 • Omvat
  Langgevelhoeve

 • Is deel van
  Sint-Eloois-Vijve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Leiegoeddreef [online], https://id.erfgoed.net/themas/15413 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.