Geografisch thema

Veldkaaistraat

ID
15521
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15521

Beschrijving

Landelijke straat met bochtig verloop die het kruispunt met Wezestraat en Cijnsmolenstraat ten westen verbindt met de Meulebeeksestraat ten oosten. Het huidige tracé is een samenstelling van diverse onderdelen van oudere straattracés. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt het westelijke straatdeel tot het kruispunt met de Bosstraat weergegeven als dreef, het centrale straatdeel loopt doorheen bosgebied dat zich uitstrekt aan beide zijden van de straat. Aan de noordzijde van de straat maakte een dreef doorheen het bosgebied verbinding met de huidige Autvijverstraat. Het oostelijke straatdeel loopt nog doorheen het "Ardoye Veldt". Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt het centrale straatdeel, tussen het kruispunt met de Bosstraat en de bocht ter hoogte van de hoeve nummer 9, weergegeven als "Veld Kaeystraet" en omschreven als "Chemin de la ferme dite: Goed ter Beken aux Drèves priveés dites: de Sterre". Het oostelijke straatdeel dat thans de aansluiting maakt op de Meulebeeksestraat wordt samen met deze benoemd als onderdeel van de "Kwaedestraet", omschreven als "Chemin de la ferme Vandewalle au cabaret dit: den Pauw" (zie Meulebeeksestraat). Het westelijke straatdeel dat aansluiting maakt op de Wezestraat wordt weergegeven als onderdeel van de "Leen Eykstraet", omschreven als "Chemin de la Maison dite: Rattekot au cabaret dit: Blomgat" (zie ook Bosstraat). In 1860 wordt het westelijke uiteinde van de straat deels rechtgetrokken, in 1945 volledig rechtgetrokken, zie kadastrale mutatieschetsen. In 1945 op kadastrale mutatieschetsen nog vermeld als "Veltstraat". Het volledige tracé wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) al aangeduid als grind- of tarmacweg. In 1982 wordt het oostelijke straatdeel verhard.

In 1860 wordt de omgeving benoemd als "Casteelkenhoek" en "Rattekothoek", zie kadastrale mutatieschetsen.

Landelijke straat met woon- en agrarische functie, gekenmerkt door verspreide hoevebebouwing. Reeds verspreide landelijke bebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Nummers 6-6A tweewoonst, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, zie Ferrariskaart (1770-1778), met nummer 6 als 19de-eeuws volume met naoorlogse aanbouwen, nummer 6A vernieuwd. Nummer 7, voormalige hoeve, op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1846) weergegeven als één klein volume, thans met nieuw woonhuis en kippenkwekerij ten zuiden van de straat. Deze huizen staan op de Atlas der Buurtwegen (1846) gekend als "Rattekot". Nummer 16, gelegen op het kruispunt met de Meulebeeksestraat. Reeds weergegeven als kortwoonst op de Atlas der Buurtwegen (1846). Bakstenen volume onder mank zadeldak, deels in Vlaamse pannen. Nieuwe gevel in rode baksteen met vernieuwde muuropeningen.

Nabij het kruispunt met de Wezestraat bebouwing uit het midden van de 20ste eeuw, onder meer nummers 2 en 4, vrijstaande woningen. Aangevuld in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw met nieuwe woningen, onder meer nummer 12.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1860/7, 1945/51, 1982/112.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Driedubbele bruine beukendreef bij kasteel de Jonghe

 • Omvat
  Hoeve en cichorei-ast

 • Omvat
  Veldhofstede

 • Omvat
  Villa met vlasfabriek Roterij Verhelle

 • Is deel van
  Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veldkaaistraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15521 (Geraadpleegd op )