Geografisch thema

Loppemsestraat (Zedelgem)

ID: 15814   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15814

Beschrijving

Belangrijke uitvalsweg vanuit de dorpskern, vertrekkend aan de Snellegemsestraat richting Loppem. In de ommeloper van 1674 staat het eerste gedeelte van de straat, samen met de Hollebekestraat, bekend als de "Wellewaert Straete". De bebouwing in dit deel situeert zich ter hoogte van het huidige nummer 1 ("hofstede en herberge de Patente") en nummer 19, een hoeve. Voorbij de Hollebekestraat is er sprake van de "Pleynestraete". De bebouwing in dit deel situeert zich ter hoogte van nummers 33 en 54. Dezelfde situatie doet zich voor op de Ferrariskaart (1770-1778).

Staat op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode aangegeven als "chemin dit pleine straete", en weergegeven met schaarse bebouwing. De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente.

Staat op de Atlas der Buurtwegen (1844) als Chemin n° 2, "Pleynestraet. Chemin de Zedelghem à Lophem". Op de hoek met de Zaggebroekstraat staat "De Pleyne ferme" (zie nummer 52) afgebeeld, op de Vandermaelenkaart (circa 1850) vermeld als "Oost Pleyn".

In de oorspronkelijke kadastrale legger staat sectie B bekend onder de naam: "Van de Pleine en 't Fort". Binnen deze sectie komen de wijknamen Plaine noord en Oost en westplaine voor.

Links van nummer 8 bevindt zich nog een restant van een voetweg, op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als Sentier n° 30, "Arentwegel. Sentier de Zedelghem au cabaret dit l'Aigle d'or longeant la chaussée de Bruges à Thourout". In 1887 wordt de Loppemsestraat verhard en voorbij de hoek met de Zaggebroekstraat rechtgetrokken.

Op de Ferrariskaart is de straat met bomen afgezoomd, wat in 1917, zie een militaire kaart opgemaakt door de Duitse bezetter, nog steeds het geval is.

Van oudsher een landelijke weg met een concentratie van bebouwing aan het kruispunt met de Snellegemsestraat en de Groenestraat en daarbuiten verspreide hoevebouw. De oudste bebouwing gaat terug tot de historische hoeve *"De Pleyne" (nummer 52) al vermeld in 1674 en met 18de-eeuwse kern. Als monument beschermd bij M.B. van 25/06/2002. Ook de nummers 19 en 54 zijn in de ommeloper van 1674 vermeld en als hoevesites afgebeeld op de Ferrariskaart. Beide heden met vernieuwd woonhuis.

Nummer 1 op de hoek met de Snellegemsestraat, is de voormalige herberg "Sint-Joris-de-Potente", thans "Café Sint-Joris". Vermeld in de ommeloper van 1674 als "de herberghe dictum de Patente". De herberg is vanaf 1830 en tot vóór 1879 een tijd lang in gebruik als gemeentehuis. Het huidige hoekhuis vervangt in de jaren 1930-1940 de oude herberg.

In de dorpskern enkele vrijstaande of halfvrijstaande huizen en aan de noordkant woningen horend bij een recente verkaveling. Naast woonfunctie ook een funeraire functie door de aanwezigheid van een begraafplaats. Ter hoogte van nummer 14 staan de verlaten gebouwen van de basisschool "De Glimlach", tegenwoordig gevestigd in de Sint-Elooistraat nummer 2.

 • ARCHIEF RUIMTELIJKE ORDENING WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, Archiefnr. W/01821.
 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1887/2.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nr. 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
 • ARNOU P., Vroeger en nu, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 2, nr. 2, 1981, p. 42-43.
 • BONDUEL L., Het Zedelgem, Veldegem, Loppem en Aartrijke van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens, Brugge, 1983, p. 17.
 • Heirwegpad, Zedelgem, 1980, p. 4.
 • CAPPON G., De Ommeloper en het plan naar P.C. Popp. 2de en 3de begin, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 15, nr. 2, 1994, p. 43-53.
 • CAPPON G., De Ommeloper en het plan naar P.C. Popp. 4de begin, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 15, nr. 3, 1994, p. 96-102.
 • CAPPON G., De onderpastorie van Zedelgem in de periode 1735-1775, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 3, nr. 4, 1982, p. 161-164.
 • CAPPON G., De Zedelgemse ommeloper (1674) en de kaart van Zedelgem naar P.C. Popp, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 13, nr. 4, 1992, p. 137-151.
 • DECEUNINCK V., De Zedelgemse gemeentehuizen, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 25, nr. 3, 2004, p. 84.
 • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 67-80.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Begraafplaats Sint-Laurentius

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis van 1892

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning uit het interbellum

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve De Pleyne

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Zedelgem

 • Is gerelateerd aan
  Loppemsestraat (Loppem)