Geografisch thema

Oude Vaartstraat

ID
1583
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1583

Beschrijving

Loopt in het verlengde van de Begijnenstraat, in noordelijke richting naar de oude kanaalkom (zie Oude Kaai). Beeldbepalend zijn de sobere, overwegend aangepaste, arbeiders- en burgerwoningen van twee tot drie traveeën en één tot twee bouwlagen onder zadel- of pseudo-mansardedak (nok parallel aan de straat, overwegend mechanische pannen, kunstleien) uit het laatste kwart van de 19de - begin 20ste eeuw, zonder uitgesproken stijlkenmerken: overwegend in serie en in spiegelbeeldschema gebouwde bakstenen lijstgevels, al dan niet verlevendigd door bepleistering, cementering en/of schildering, decoratief metselwerk, door verwerking van arduin, gesinterde of afstekende baksteen, kleurrijke cementtegels, door een decoratieve kroonlijst, smeedijzeren vensterleuningen, enzovoort.

Sporen van bedrijfsgebouwen uit dezelfde periode namelijk de nummers 43-45, nummer 140 (achteraan). Alternerend met bebouwing uit circa tweede kwart 20ste eeuw met elementen ontleend aan de nieuwe zakelijkheid en/of de art deco onder meer de nummers 5 en 7 elk uit 1933 naar ontwerp van Ern. Wauters, eenheidsbebouwing op de nummers 40-48 en 49-51, de nummers 99, 109, laatst genoemde naar ontwerp van J. Luyts, nummers 107, 140 en 213. Ter hoogte van de nummers 55-91/Wouwerstraat nummers 46-91 moderne sociale woningbouw, gebouwd in 1983-1985 naar ontwerp van A. Van Eemeren in opdracht van de T.M.H.; eertijds was hier de in 1907 opgerichte papierfabriek "La Belgica" gevestigd.

 • Stadsarchief Turnhout, Bouw., 1910, doss. 81; 1913, doss. 8; 1933, doss. 105, 242; 1935, doss. 150, 291.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café du Meir

 • Omvat
  Directeurswoning en burelen Van der Veken

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van twee huizen en magazijnen

 • Omvat
  Laboratorium

 • Omvat
  Modernistische woning Peeters

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Rijwoning Van der Flaes

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee eclectische burgerhuizen

 • Omvat
  Twee neoclassicistische burgerhuizen

 • Omvat
  Woning Jansen

 • Is deel van
  Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Vaartstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/1583 (Geraadpleegd op )