Geografisch thema

Oude Postweg

ID: 17146   URI: https://id.erfgoed.net/themas/17146

Beschrijving

Historische weg op de heuveltop van de Alsemberg die een onderdeel vormt van de baan die Nijvel met Brussel verbindt. De straat vertrekt in het centrum vanaf de Pastoor Bolsstraat, maakt even verder een knik van 90° in noordelijke richting en ter hoogte van de O.L.Vrouwstraat nogmaals een knik van 90° in oostelijke richting.

De Oude Postweg verwijst naar de voormalige herberg 'De Ster', ter hoogte van Pastoor Bolsstraat 60-62, waar de paarden van de postkoets werden gewisseld. Het begin aan de Pastoor Bolsstraat vormde in de 19de eeuw de dorpskern van Alsemberg. Daar werden het gemeentehuis en de jongensschool opgetrokken en in het begin van de 20ste eeuw ook de meisjesschool. Samen met het gemeentehuis en de school wordt het beeld van de straat sterk bepaald door het hoekpand (nummers 4-6) waarvan het oudste deel (nummer 4) opklimt tot voor 1832; in 1884 vergroot door de bouw van het huidige nummer 6. Een gelijkaardig beeldbepalend burgerhuis is het nabijgelegen nummer 10 in de bocht van de Oude Postweg. Een bestaand volume waarvan de bouwperiode onbekend is, werd in 1868 door de Alsembergse kerkfabriek vergroot. De eigendomstoestand getuigt van de vele eigendommen die de Alsembergse kerk reeds eeuwen bezat op de Alsemberg.

De bebouwing bestaat er verder voornamelijk uit heterogene, eenvoudige dorpswoningen (nummers 3 en 12) en burgerhuizen (nummers 2, 4-6, 5, 10, 13 en 14). Naarmate de Oude Postweg zich van het centrum verwijdert, is de bebouwing recenter en wordt ze gedomineerd door villa’s uit de tweede helft 20ste eeuw. Op de nummers 44, 54 en 57 staan hoeves waarvan de inplanting mogelijk teruggaat tot de 18de eeuw (zie sites aangeduid op de Ferrariskaart van 1770-1778). Op dit ogenblik ogen ze eerder 19de- of vroeg 20ste-eeuws.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Beersel, afdeling II (Alsemberg), 1884/4 (nummers 4-6) en 1868/3 (nummer 10).
 • Atlas van Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770 – 1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2017


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gemeentehuis van Alsemberg en jongensschool

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Is deel van
  Alsemberg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oude Postweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/17146 (Geraadpleegd op 28-10-2020)