Geografisch thema

Meerseniersstraat

ID
2931
URI
https://id.erfgoed.net/themas/2931

Beschrijving

Vroegere "Zuivelstege": smalle verbindingsstraat van de Vrijdagmarkt met de Zuivelbrug over de Lieve, vormde aldus de verbinding met de "Oudburg". De straat werd omgedoopt in Meerseniersstraat naar het gildehuis der Meerseniers of koopmannen, eertijds gezeteld in deze straat. Enkele 17de-eeuwse woningen bleven bewaard, andere werden in de loop der tijd aangepast maar vertonen nog sporen van oudere kernen. De kant der onpare nummers wordt echter grotendeels gevormd door 19de-eeuwse hoek- en rijhuizen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met trapgevel

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Molens Goethals

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meerseniersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/2931 (Geraadpleegd op 19-06-2021)