Geografisch thema

Meerseniersstraat

ID: 2931   URI: https://id.erfgoed.net/themas/2931

Beschrijving

Vroegere "Zuivelstege": smalle verbindingsstraat van de Vrijdagmarkt met de Zuivelbrug over de Lieve, vormde aldus de verbinding met de "Oudburg". De straat werd omgedoopt in Meerseniersstraat naar het gildehuis der Meerseniers of koopmannen, eertijds gezeteld in deze straat. Enkele 17de-eeuwse woningen bleven bewaard, andere werden in de loop der tijd aangepast maar vertonen nog sporen van oudere kernen. De kant der onpare nummers wordt echter grotendeels gevormd door 19de-eeuwse hoek- en rijhuizen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

 • Is deel van
  Gent - middeleeuwse stadskern
  Gent (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Meerseniersstraat 2 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Meerseniersstraat 4 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Meerseniersstraat 9, 11 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis met trapgevel
  Meerseniersstraat 3, 5 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Meerseniersstraat 24 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Meerseniersstraat 13, 15, 17 (Gent)

 • Omvat
  Molens Goethals
  Meerseniersstraat 20, 22 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Meerseniersstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Stadswoning
  Meerseniersstraat 10 (Gent)