Geografisch thema

Albert Baertsoenkaai

ID
3000
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3000

Beschrijving

Leiekaai in het verlengde van de Bijlokekaai tot de Coupure, afgelijnd rond 1882, beplant met platanen en voorzien van gedateerde gietijzeren meerpalen (18-83), doch slechts bebouwd begin 20e eeuw met het creëren van de nieuwe wetenschappelijke instituten van de Rijksuniversiteit. Ze werden ingeplant in de onmiddellijke omgeving van het Burgerlijk Hospitaal van de Bijloke, dat volgens de wet van 1835 in dienst moest staan van de opleiding van de Klinische beroepen aan de Rijksuniversiteit. Drie instituten werden in eclectische stijl met voornamelijk neogotische inslag, in hun geheel ontworpen door architect Louis Cloquet tussen 1900 en 1905. Ze omvatten:

 • het "Rommelaere Instituut" voor gezondheidsleer en bacteriologie, met oostvleugel in de Hospitaalstraat (nummer 13), noordvleugel in de Apotheekstraat (nummer 5) en zuidvleugel in de Jozef Kluyskensstraat (nummer 27);
 • het "Pharmacodynamisch Instituut" met hoofdgevel in de Jozef Kluyskensstraat (nummer 33) en westgevel aan de Albert Baertsoenkaai (nummers 1-3);
 • het "Physiologisch Instituut" met ingang in de Apotheekstraat (nummer 1).

Uit dezelfde tijd en eveneens ontworpen door L. Cloquet dateren het "Klinisch en Poliklinisch Instituut" aanleunend tegen het Burgerlijk Hospitaal van de Bijloke (zie Pasteurlaan nummer 2-4) en het "Botanisch Instituut" (in de Karel Lodewijk Ledeganckstraat, heden verdwenen).

Ontworpen als medische instituten werd voornamelijk aandacht besteed aan de binneninrichting in functie van de wetenschap. Ze werd geconcipieerd door de directeurs van de verschillende instituten. Ook de buitenarchitectuur was didactisch opgevat door de enorme verscheidenheid in materiaalgebruik en constructieprocedés.

Alhoewel als afzonderlijke instituten ontworpen met elk een eigen ordonnantie vormen ze een harmonisch en goed behouden geheel ondanks de inwendige functieverschuiving van sommige delen. De gebouwen, met voornamelijk neogotische vormgeving (met trapgevels met pinakels en lantarentjes, gebogen nissen waarin de kruisvensters met versierde ontlastingsbogen gevat zijn) zijn opgetrokken uit rode baksteen met decoratief gebruik van kleurige materialen: blauwe hardsteen voor plint of onderbouw, gele zandsteen voor vensteromlijstingen en hoekblokken, geblazen groen Falconnierglas voor de boogvelden en vergulde en azuurkleurige geglazuurde tegels voor bekronende lantarentjes.

 • LAFOLLYE P. 1903: Les nouveaux instituts de l'université de Gand, Bulletin de la Société des Architectes diplômés par le Gouvernement, Parijs.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Coupure en omgeving

 • Omvat
  Pharmacodynamisch Instituut

 • Omvat
  Watergebonden lijnaanplantingen van gekandelaarde platanen aan de Leie

 • Is gerelateerd aan
  Het Rommelaere Instituut

 • Is gerelateerd aan
  Physiologisch Instituut


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Albert Baertsoenkaai [online] https://id.erfgoed.net/themas/3000 (Geraadpleegd op 22-06-2021)