Geografisch thema

Leeuwstraat

ID: 3081   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3081

Beschrijving

Gedeeltelijk in 1869 en in 1906 afgelijnde rechte straat tussen de François Bernardstraat en de Sint-Lievenslaan dwars doorheen de vroegere Muinkmeersen en samen met de doorkruisende straten (Tentoonstellingslaan, Tijger-, Zebra-, en Olifantstraat) deel uitmakend van de nieuwe wijk. De straatnamen herinneren aan de nabijgelegen dierentuin, eveneens verkaveld in 1904. Door de kruispunten, voornamelijk met de Tentoonstellingslaan worden open ruimten gecreëerd in het straatbeeld. De verschillende straatwanden zijn bepaald door de afwisseling van sober bepleisterde en verschillend getinte bakstenen parementen uit eind 19de-begin 20ste eeuw. Overwegend enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen en zadeldak met doorlopende of iets verspringende kroonlijsten. Horizontaal gemarkeerde bepleisterde parementen met imitatiebanden op de begane grond en doorlopende kordons die de omlijste bovenvensters verbinden (nummer 8, 10, 11, 16, 20-22, 24-28, 25-29, 33, 36, 37, 40, 42, 44, 52, 55, 58-62, 59). Nummers 24-28 vormt één gevelwand met centrale poorttravee afgelijnd door vlakke pilasters. Rechthoekige poort onder I-balk en rondboogvormig bovenlicht.

Eerder verticaal gemarkeerde bakstenen gevels met breed zijrisaliet of kolossale pilasters die de travee aflijnen. Verschillend getinte bakstenen voor afwerking van vensters en horizontaliserende banden (nummer 12, 13, 15-17, 18, 30-32, 34, 43, 45 tot 53, 50, 54, 56, 57, 64). Nummer 50 in grijze baksteen is gesigneerd en gedateerd "J.E. Beaupied, ingenieur, 1912".

Enkele panden vertonen een parement van geglazuurde baksteen (nummer 9, 23, 48, 61, 66-68). Nummer 48 en 66-68 vallen op door art-nouveaugetinte paneelversiering. Het hoekcomplex met de Benardstraat is volledig ingenomen door het zogenaamd "Crombeenklooster en -scholen".


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding
  Gent (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van Edmond Maes
  Leeuwstraat 62 (Gent)

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Aimé De Groote
  Leeuwstraat 27 (Gent)

 • Omvat
  Hoekhuis met de Olifantstraat
  Leeuwstraat 80, 82 (Gent)

 • Omvat
  Klooster en schoolcomplex der zusters franciscanessen
  François Benardstraat 86, Leeuwstraat 1 (Gent)

 • Omvat
  Textielfabriekje Rossel & C - Déchets de Coton
  Leeuwstraat 30, 32 (Gent)