Geografisch thema

Abdisstraat

ID
3148
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3148

Beschrijving

Doodlopend zijstraatje van de Groot-Brittanniëlaan, getrokken in 1929 en sinds 1960 toegang verlenend aan het nieuwe Provinciaal Handels- en Taalinstituut aan de Henleykaai. Homogene kleinschalige bebouwing uit de jaren 1930 in een vrij zakelijke baksteenarchitectuur. Rijhuizen van meestal drie bouwlagen en plat dak.

Vermeldenswaardig zijn twee woningen van architect G. Eysselinck van 1933 (nummer 8, 12) uit zijn overgangsfase waar hij voornamelijk onder invloed van Le Corbusier stond. Het zijn de eerste voorbeelden van een aantal goedkope rijhuizen waarbij vooral grondplan en binneninrichting belangrijk zijn. Uiterst vlakke bakstenen gevels met drie en twee bouwlagen, horizontaal gemarkeerd door doorlopende vensterregisters per verdieping (metalen ramen); bijzonder smalle deur rechts.

  • DUBOIS M. 1974: Architect Gaston Eysselinck , onuitgegeven proefschrift Sint-Lucasinstituut Gent, 19-21.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Kantoorgebouw De Noordstar en Boerhaave

  • Omvat
    Provinciaal Handels- en Taalinstituut

  • Is deel van
    Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Abdisstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3148 (Geraadpleegd op )