Geografisch thema

Eendrachtstraat

ID
3174
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3174

Beschrijving

In 1884 op de Heirnis (zie Heernislaan) aangelegde verbindingsstraat tussen de Forelstraat en de Vlaamsekaai. In 1888 verlengd in de andere richting tot de Kasteellaan. Straatwanden grotendeels samengesteld uit in reeksen opgetrokken rijhuizen van een gelijkaardig type, namelijk van twee of drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde lijstgevel veelal met stucversiering, uit eind negentiende en begin twintigste eeuw. De meeste zijn vrij smal en hoog met twee traveeën, soms met verhoogde begane grond. Dikwijls verticaal geritmeerd door kolossale pilasters, bijvoorbeeld nummer 58-72, een bakstenen huizenrij doch met bepleisterde pilasters, vensteromlijstingen en kordons. Reeds verscheidene ontpleisterde gevels en andere met vernieuwde parementen of totale vernieuwing van het pand, veelal met behoud van oorspronkelijk bouwvolume. Straatwand onderbroken voor nummer 85, neotraditioneel bakstenen schoolgebouw naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe, haaks ingeplant op de straat met grotendeels door een blinde muur afgesloten schoolplein. Gedateerd 1899 op gevelsteen en met zware markerende octogonale hoektoren voorzien van ingesnoerde spits (leien) met smeedijzeren bekroning. Nabij de Vlaamsekaai komt een opvallend ensemble voor gevormd door een reeks eclectische rijhuizen naar ontwerp van architect J.G. Semey van circa 1900 (nummer 176, 178, 180-184, 186 en 188).

 • STRUYE M. 1973: Karel Van Rysselberghe, architect. Zijn leven en werk (1850-1920), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 93.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis ontworpen door J.G. Semey

 • Omvat
  Fabriek ontworpen door J.G. Semey

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken van de 7e wijk

 • Omvat
  Wolweverij E. Van Ceulebroeck

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eendrachtstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3174 (Geraadpleegd op 23-01-2021)