Geografisch thema

Einde Were (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding)

ID: 3175   URI: https://id.erfgoed.net/themas/3175

Beschrijving

Vroegere Akkergemlaan, aangelegd in 1862 op de gedempte 16de-eeuwse omwalling, de Ekkergemvest gegraven in 1578. Brede grensstraat met het vorige inventarisgebied zodat hier enkel de zuidelijke straatwand behandeld wordt, gescheiden van de noordzijde door een beboomd grasperk.

Het begin van de straat bij het Beneluxplein werd tot circa 1960 ingenomen door de vlas- en jutefabriek "De Waele-Röthlisberger", heden onder meer vervangen door de Peugeotgarage.

Bebouwing met nog overwegend kleinschalige rijhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Opgetrokken in eenheidsbebouwing met bepleisterde en beschilderde eind 19de-eeuwse parementen (onder meer nummers 33-39) of bakstenen gevels met horizontaliserende arduinen kordons en alternerende getrapte of puntige dakvensters (nummers 97-115). Het rechter hoekcomplex met Overzet, een straatje dat vroeger leidde naar de overzet bij de oude Leiearm, wordt eveneens bepaald door bakstenen gevels, verlevendigd door lichte bakstenen banden en ontlastingsbogen. Getoogde gekoppelde rondboogvensters of rechthoekige vensters onder ijzeren I-balk; sierankers (nummers 75-81, laatst genoemde gesigneerd en gedateerd "D. Verbrugghe - aannemer, anno 1900").

De achterin gelegen gronden tussen de oude Leie-arm en Overzet (heden nummers 45-49) zijn reeds sinds eerste helft 19de eeuw ingenomen door bedrijfsgebouwen onder meer van de "Blekerij van Vlaanderen". Een groot gedeelte, grenzend aan Overzet verdween circa 1907. De resterende gebouwen werden herhaaldelijk aangepast en vernieuwd. Behouden, beschilderde bakstenen vleugel met drie bouwlagen en plat dak, uitziend op de Henri Dunantlaan, aangelegd in 1955 op de gedempte Leiearm. De middentravee, oorspronkelijk twee bouwlagen onder puntgevels, werden gebouwd in 1909 als ketelhuis naar ontwerp van S. Detaeye & Cie.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling VI, 1907/2.
  • tadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/B/10.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Einde Were (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding) [online] https://id.erfgoed.net/themas/3175 (Geraadpleegd op 19-01-2021)