Geografisch thema

Peerstraat

ID
3261
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3261

Beschrijving

Eerste tracé dateert van 1898-99, definitieve aflijning van 1935. Het enige overgebleven element van de vroegere bebouwing (nummer 81-91) omringd door moestuin en boomgaard, zorgt voor een groene oase in de Rooigemwijk ten westen van de stad, slechts verstedelijkt in het begin van de eeuw. Ertegenover, twee reeksen arbeiderswoningen met doorlopende ordonnantie uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Verderop in de straat kapel met kruisbeeld volgens gedenksteen opgericht door de Vrienden van het Kruis in 1911.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Beluik Hof van Barmhartigheid

 • Omvat
  Telefooncentrale van 1950

 • Omvat
  Zwembad Rooigem

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Peerstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/3261 (Geraadpleegd op 08-05-2021)