Geografisch thema

Leiestraat

ID
7479
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7479

Beschrijving

Van Grote Markt naar Budastraat. Hellend verloop. Ca. 1300 als straatnaam "Mansura iacens in vico de Lisa" en in 1327 "In de Leye strate". Oude straataanleg tevens bevestigd door kelders van stenen, o.m. hoekhuis op O.-L.-Vrouwestraat, 13de-eeuwse gewelfde kelder op zuilen, uitgebroken bij heropbouw in 1952. Onder nrs. 10, 12, 14 eveneens 13de-eeuwse kelder, grotendeels uitgebroken bij heropbouw na W.O. II, bij nr. 14 nog bewaard. Nr. 50/ Handboogstraat, pand verwoest in 1944, later bij aanleg van Verzetskaai kelder ontoegankelijk en naar verluidt verdwenen. Ook in archivalia verwijzingen naar stenen, o.m. in 1399 "piere des Lombaers". Aangeduid bij Sanderus (1641), de straat omvatte toen talrijke diephuizen met trapgevels naast enkele breedhuizen. Straatbeeld tot vóór 1944 getypeerd door lijstgevels met 19de-eeuws uitzicht, o.m. nr. 27, enkelhuis met lijstgevel verbouwd in 1875 en 1901, in 1941 voorzien van een vitrine. Reeds op einde van 19de eeuw winkelstraat, cf. prentbriefkaarten. Zware oorlogsschade in 1944: o.m. nr. 50/ Handboogstraat, het vroegere hoekhuis "Café Au Pont de la Lys", verwoest in 1940 bij opblazen van belendende Leiebrug. Bij wederopbouw na W.O. II talrijke flatgebouwen met winkelpand op begane grond. Daarnaast werden ook grootwarenhuizen gebouwd. Meerdere wederopgebouwde panden zijn voorzien van gevelstenen: nr. 2/ O.-L.-Vrouwestraat naar ontwerp van J. Boucquillon (Kortrijk) van 1951; nr. 12 van dezelfde architect van 1954. Nr. 21, oorspronkelijk bank voor handel en nijverheid, cf. bouwplan, met nieuwe voorgevel naar ontwerp van J. Boucquillon van 1935, in 1968-70 herbouwd met behoud van gevel. In de jaren 1960-1970 werden nog talrijke historische panden gesloopt. De straat omvat heden naast commerciële functie ook openbare functies zoals nr. 30, stadsbibliotheek, in oorsprong grootwarenhuis van 1966; nr. 22, Dienst burgerzaken stad Kortrijk; het stadhuis vormt de hoek met de Grote Markt, dieper in de Leiestraat is er een recente toegang tot het stadhuis.

STADSARCHIEF KORTRIJK 133, nr. 11707; 133, nr. 39; 134, nr. 5071 (of 2970); 134, nr. 13292 (of 225/1941).
DEBRABANDERE P., Kortrijkse gevels van de XVIde eeuw tot het empire, Kortrijk, 1973, p. 78, 80, 102, 116, 128.
DEBRABANDERE P., Kortrijkse gevels van neoklassicisme tot nieuwe zakelijkheid, Kortrijk, 1983, p. 173.
DESPRIET P., 2000 jaar Kortrijk, Kortrijk, 1990, p. 289.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 282-287.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Pand met 13de-eeuwse kelder

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Winkelpand

 • Omvat
  Winkelpand, heden "Kortrijks Koffiehuis"

 • Is deel van
  Kortrijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Leiestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7479 (Geraadpleegd op )