Geografisch thema

Maurits Duchéhof

ID
7808
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7808

Beschrijving

Tuinwijk gelegen in het zuidelijke deel van het gehucht, tussen de Groenstraat, de Sobrystraat en de Olmstraat.

Kaderend in de woningnood na de Eerste Wereldoorlog werd op 11 oktober 1919 een wet afgekondigd waardoor de "Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken" werd gesticht, naderhand uitgegroeid tot de "Nationale Maatschappij voor de Huisvesting". In Vilvoorde werd op 11 september 1920 overgegaan tot de oprichting van de "S.A. Le Foyer Vilvordien", waaraan later de Nederlandstalige vennootschapsnaam "De Vilvoordse Haard" werd toegevoegd. Naderhand groeide deze maatschappij uit tot de "Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting". Opmerkelijk in Vilvoorde was de deelname van talrijke daar gevestigde bedrijven die door hun medewerking aan de oplossing van het huisvestingsprobleem hun bekommernis voor hun arbeiders lieten blijken. De eerste gronden die in opdracht van de toenmalige huisvestingsmaatschappij werden aangekocht, lagen in de Sint-Antoniuswijk (Faubourg), meer bepaald in de Perksestraat en de Hoveniersstraat. Nadien werd de bouwactiviteit verschoven naar de wijk Far West, onder meer naar de gronden die werden geschonken door de firma Duché; als eerbetoon werd de wijk genoemd naar de in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde Maurits Duché, achterkleinzoon van Marius Duché, de stichter van de Duchéfabrieken te Vilvoorde. De eerste huizen werden gebouwd in het noordelijke deel tussen de Groenstraat en het latere Maurits Duchépark en werden op het kadaster al ingetekend in 1921; de latere uitbreiding in zuidelijke richting tot aan de Sobrystraat en in oostelijke richting tot de Olmstraat werd geregistreerd op het kadaster in 1925.

Het oudste gedeelte van de wijk werd ontworpen als een harmonisch ensemble van per vier of per zes gekoppelde panden, vaak met meerdere woongelegenheden, vooraan met kleine, meestal omhaagde voortuintjes, achteraan voorzien van een grote tuin. Het centrale plein werd in de jaren 1930 ingericht als park.

De uit baksteen opgetrokken woningen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddaken, vertonen lichte varianten, doch telkens met neotraditionele reminiscenties. Aan de Groenstraat en de Olmstraat sluiten een aantal woningen qua uitzicht in vereenvoudigde uitvoering aan bij dat van de tuinwijk.

 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Vilvoorde 1921/13, 1925/21.
 • CALDERON A. 1993: Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 85-87.
 • S.N. s.d.: [Vijftig jaar Vilvoordse Haard], Brochure uitgegeven naar aanleiding van de vijftigste verjaardag, s.l.

Bron: KENNES H. met medewerking van STEYAERT R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het ontwerp van de woningen, evenals de voetpaden en bestrating in de Maurits Duchéwijk werd toevertrouwd aan de Brusselse architect Robert Crignier, die ook woningen had ontworpen in de nabijgelegen Sint-Antoniuswijk (Faubourg). In totaal werden een 300-tal koppelwoningen gebouwd in meerdere fases en ingeplant volgens het tuinwijkideaal met onder meer via zandwegen bereikbare achtertuinen.

 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, map 263.
 • TOLLET A. 2009: Vilvoorde City, meer bepaald in de Far-West. Sociale huisvesting in Vlaams-Brabant, Leuven.
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Parkje in het Maurits Duchéhof

 • Is deel van
  Far West


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Maurits Duchéhof [online], https://id.erfgoed.net/themas/7808 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.