Geografisch thema

Boekhandelstraat

ID: 8116   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8116

Beschrijving

De Boekhandelstraat, in 1392 reeds vermeld als Eyckstraat en achtereenvolgens Achter d’Eycke, Populierestraat, Sterrestraetje en Libereystraat, werd vermoedelijk vernoemd naar het in januari 2001 gesloopte, tot de 16de eeuw opklimmend pand “De Gulden Librije” (eertijds Boekhandelstraat 3). Sinds eeuwen bestaande smalle gekasseide straat tussen de Grote Markt en de Muntstraat met woon-/handelsfunctie en licht gebogen tracé. Nog slechts twee panden maken deel uit van de vroegere bebouwing, volgens oude foto's bestaand uit breedhuizen met lijstgevels en een diephuis op de hoek met de Muntstraat ("De Gulden Sterre"). Heden wordt het beeld van de Boekhandelstraat volledig gedomineerd het stadhuiscomplex en politiebureau aan de pare zijde, en de uitbreiding van de voormalige “Volksbank van Leuven”, nu stedelijke administratie (Muntstraat 1-3) aan onpare zijde.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is gerelateerd aan
  Uitbreiding Volksbank

 • Is deel van
  Leuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boekhandelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8116 (Geraadpleegd op 27-11-2020)