Geografisch thema

Craenendonck

ID
8165
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8165

Beschrijving

In de 14de eeuw Bedelaersweg genoemd, in de Franse Periode rue Sans Pont en vanaf 1826 aangeduid als Craenendonck(straat). In oorsprong - zeker sinds de 12de eeuw - deed de Craenendonckstraat dienst als binnenhaven die leidde naar de Vismarkt. Ze was slechts aan één zijde (onpare zijde) bebouwd en keek via de open Dijlearm uit op de achtergevels en -huizen van de Mechelsestraat. De aanwezigheid van de Dijle verklaart ook de aanwezigheid van de brouwerij "de Dry Fonteynen" in de Craenendonckstraat (op de site van het huidige nummer 3). Door de verschuiving van de havenactiviteit naar de Vaart en het verminderende belang van de Vismarkt, werd de Dijlearm tussen de Lei en de Vaartstraat in 1880 gedempt, waardoor de Craenendonckstraat verbreed werd en de vrijgekomen gronden verkaveld en verkocht. Bepalend voor het straatbeeld zijn de achtergevel van het Stedelijk Conservatorium (tussen nummer 19 en nummer 21, zie K. Albertsquare) en het stedelijke kinderdagverblijf Craenendonck (1982) op de hoek met de Lei, gebouwd op de plaats van het Nachtverblijf de Vleeschouwer-Remy (1889, A. van Mullem), een liefdadigheidsinstelling die onderdak bood aan noodlijdenden en in 1969 afgebroken werd.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Craenendonckcollege

 • Omvat
  Eclectische burgerhuizen

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoningen

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Craenendonck [online] https://id.erfgoed.net/themas/8165 (Geraadpleegd op )