Geografisch thema

Westkapellesteenweg

ID
9346
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9346

Beschrijving

Drukke verbindingsweg met dubbele rijbaan tussen Oostkerke en Westkapelle, in het verlengde van de Koolkerkesteenweg die Oostkerke met het zuidelijke Koolkerke verbindt, samen de N 374. De steenweg gaat terug op een historisch tracé van opeenvolgende wegen tussen Oostkerke en Westkapelle (onder meer de Versevaartdijk), dat in 1895 tot een steenweg wordt rechtgetrokken en in 1948-1950 volledig is verbreed tot de huidige autoweg. Ter hoogte van de Stropuitstraat is een opmerkelijke circulaire structuur op te merken, die voor de westelijke helft bestaat uit het tracé van de Stropuitstraat, en aan de oostkant van de Westkapellesteenweg in de perceelsgrenzen de andere helft van de cirkel vertoont. De literatuur geeft geen verklaring voor deze opmerkelijke cirkelvorm. Ten oosten van de steenweg, tegen de grens met Westkapelle is een tweede opmerkelijke structuur aanwezig, namelijk de site "Ten Doele", een vroegmiddeleeuwse vluchtheuvel (zie Westkapellesteenweg zonder nummer/ Ten Doelestraat). Tenslotte dient ook de laatmiddeleeuwse motte "'t Wallant" vermeld te worden, die gelegen is achter de gelijknamige hoeve (zie Westkapellesteenweg nummer 3).
Langs de steenweg bestaat de bebouwing uit verspreide hoeves, waartussen eengezinswoningen. Bij de kruising met de Eienbroekstraat, tegen de dorpskern van Oostkerke aan, is een kleine woonkern aanwezig, voorbeeld nummer 1, hoeve zogenaamd " 't Kroonhof", een historische hoeve waarvan enkel het boerenhuis langs de straat is bewaard met een wellicht 17de-eeuwse opkamer en een laaghuis dat volgens Devliegher uit "1771" was gedateerd; daartegenover, nummer 2, 19de-eeuws woonstalhuis met gewijzigde muuropeningen.

  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 166 (Eienbroeke 105).
  • HILLEWAERT B., Archeologische inventaris Vlaanderen. Band II: Oostkerke-bij-Brugge, Gent, 1984, p. 227-229.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Westkapellesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/9346 (Geraadpleegd op )