Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde kinderen Emmaüs

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104512   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104512

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

"Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde kinderen Emmaüs", vandaag "Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen". De maatschappij werd opgericht in 1835, en was sinds 1862 hier gevestigd, na de aankoop van het "Hof Emmaüs".Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde kinderen Emmaüs

Van Schoonbekestraat 131 (Antwerpen)
"Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde kinderen Emmaüs", vandaag "Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen". De maatschappij werd opgericht in 1835, en was sinds 1862 hier gevestigd, na de aankoop van het "Hof Emmaüs".