erfgoedobject

Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde kinderen Emmaüs

bouwkundig element
ID
7698
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7698

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde kinderen Emmaüs", vandaag "Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen". De maatschappij werd opgericht in 1835, en was sinds 1862 hier gevestigd, na de aankoop van het "Hof Emmaüs". Het gebouwencomplex werd diverse malen vergroot, aangepast en hersteld, tot het huidige gesloten geheel van vier vleugels rond een binnenplaats. De hoofdvleugel aan de straat kwam in twee fasen tot stand naar ontwerpen door provinciaal architect Eugène Gife. De eerste fase uit 1878-1879 betrof vermoedelijk de tien linker traveeën, de tweede fase uit 1882 de zeven rechter traveeën, maar van beide ontbreken de plannen in de bouwdossiers. Voor latere uitbreidingen tekenden de architecten Charles De Coster in 1904, Jos. Bascourt in 1907, Gaston Bascourt in 1932-1936, Jean Waterkeyn en Thierry Cols in 1956-1958.

Hoofdgevel van zeventien traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak met dakkapellen; klokkentorentje met lantaarn en leien peerspits als dakruiter uiterst links. Sobere lijstgevel met een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband met knipvoegen, geaccentueerd door gesinterde zwarte baksteen voor de tandfries, vensteromlijstingen en ontlastingsbogen. Verder is van blauwe hardsteen gebruik gemaakt voor de plint en lekdrempels. De opstand beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, horizontaal geleed door kordonvormende lekdrempels boven een overhoekse baksteenfries, en de houten kroonlijst op voluutconsoles met dropmotief. De hogere portaal travee die doorloopt in een getrapt dakvenster, wordt gemarkeerd door de rondboogdeur in geprofileerde zandstenen omlijsting met diamantkopsleutel en imposten. Mooie neobarokke, houten vleugeldeur met nagelbeslag, gesculpteerde makelaar en waaier met houten roeden. Hogerop gevelsteen met jaartal "1835" in lauwerkransen. Verder registers van rechthoekige tweelichten met geprofileerde dagkanten, latei en post, in een omlijsting met neblokken, sluitsteen en ontlastingsboog.

Achtergevel met rechthoekige muuropeningen in gesinterde omlijsting, een rondboogpoort zoals in de voorgevel, met een "1652" gedateerde makelaar.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1878#460, 1882#380, 1904#332, 1907#340, 1932#42356, 1933#44417, 18#1103, 18#4519, 18#35809.
  • GEORGE R. s.d.: Emmaüs, M.P.I., 1835-1985 , onuitgegeven studie.
  • S.N. s.d.: 1854 -1879. 25-jarig jubelfeest van het onderwijs in het gesticht voor Doofstommen te Antwerpen, Van Schoonbekestraat, plechtig gevierd den 5den October 1879, Antwerpen, 29-30.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Koninklijk Instituut voor Dove en Spraakgestoorde kinderen Emmaüs [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7698 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.