Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Sint-Martens-Bodegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-10-1981 tot heden

ID
1143
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1143

Besluiten

Pastorie Sint-Martinusparochie, hoeve, kerkhofmuur en dorpskom
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1981  ID: 1727

Beschrijving

De dorpskom is beschermd als dorpsgezicht. De dorpskom omvat de kerk met het omliggende kerkhof, de pastorie, enkele hoeves, het kasteel Storms en het Hof te Bodegem of Kasteel van Malier met tuin ten zuiden van de dorpskern.Waarden

De dorpskom van Sint-Martens-Bodegem is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve met brouwerij

Sint-Martinusstraat 28 (Dilbeek)
Grote 19de-eeuwse gesloten hoeve met brouwerij en interbellumwoning gelegen centraal in het dorp ten noorden van de hoofdingang van het kerkhof.


Hoeve Mostinckx

Dorpsplein 5 (Dilbeek)
Kleine langgestrekte lemen hoeve aan het Dorpsplein tegen de Molenbeek ten zuidwesten van de dorpskom.


Kasteel van Marlier en Hof te Bodegem

Bodegemstraat 316, 320 (Dilbeek)
Groot boomrijk historisch domein gelegen ten zuiden van de dorpskern. Heden verdeeld in twee afzonderlijke domeinen.


Kasteelpark Marlier en park van het Hof te Bodegem

Bodegemstraat 316, 320, 320A (Dilbeek)
Neoclassicistisch landhuis met  aanhorigheden en oranjerie uit het midden van de 19de eeuw, teruggaand op een ouder landgoed met 'huis van plaisantie' dat na aanpassingen tussen 1811 en 1850 haar neoclassicistisch uitzicht kreeg; landhuis omgeven door een landschappelijk park van circa 8 hectare ter vervanging van een oudere axiaal-symmetrische eilandtuin. Het domein werd na 1940 gereduceerd en verdeeld in twee afzonderlijke domeinen.


Landhuis Storms

Kerkberg 17 (Dilbeek)
Dorpswoning die circa 1850 omgebouwd tot een neoclassicistisch landhuis, gelegen in een grote beboomde tuin aan de straatzijde afgezet met leilinden.


Langgestrekte hoeve

Sint-Martinusstraat 30 (Dilbeek)
Kleine 19de-eeuwse langgestrekte hoeve gelegen op de hoek met de Wolsemstraat.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Sint-Martinusstraat zonder nummer (Dilbeek)
Georiënteerde laatgotische kerk met pseudo-basilicale aanleg uit het einde van de 15de en het begin van de 16de eeuw en met aanpassingen uit de tweede helft van de 17de eeuw.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Processiestraat 3 (Dilbeek)
18de-eeuwse pastorie gelegen ten zuidoosten van de kerk.


Tuin van het landhuis Storms

Kerkberg 17 (Dilbeek)
Dorpswoning, omstreeks 1852 omgebouwd tot neoclassicistisch herenhuis met aanhorigheden, gelegen in informele tuin van 1 hectare 8 are; de huidige beplanting (vooral paardekastanjes) dateert hoofdzakelijk uit de jaren 1880.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Martens-Bodegem

Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek)
Sint-Martens-Bodegem is ontstaan uit twee afzonderlijke kernen, rond de kerk en de ‘borcht’ en wordt gekenmerkt door een vrij ongeschonden landelijke dorpskern. Vanaf de kerk is het vrije uitzicht bewaard gebleven. De Molenbeek en de Zibbeek of Plankenbeek vormen twee lineaire elementen die het gebied in noord-zuid richting doorlopen. Bomenrijen, alleenstaande bomen of boomgroepjes kenmerken de valleigronden. Op de hoger gelegen delen komen enkele taluds voor. Ten oosten van het kasteeldomein ligt een open agrarisch gebied. Het kasteeldomein heeft een landschappelijke vijver met bijhorend park.