Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Kampenhout

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1147
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1147

Besluiten

Gemeentehuis en dorpskern van Kampenhout
definitieve beschermingsbesluiten: 18-04-1994  ID: 2666

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De dorpskern van Kampenhout is beschermd als dorpsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van de dorpskern van Kampenhout als volgt gemotiveerd: de bebouwing lands de hoofdader van dit typische straatdorp, gekarakteriseerd door de aanwezigheid van de indrukwekkende neogotische Onze-Lieve-Vrouwkerk (1875) enerzijds en het eveneens neogotische bejaardentehuis (1886, 1890 en 1904) die door hun vormgeving en functie een beeldbepalende en representatieve waarde bezitten voor deze kleine kern.Waarden

De dorpskern is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Kampenhout

Dorpsstraat, Gemeentehuisstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Rusthuiswegel (Kampenhout)
Kampenhout is een typisch woondorp met agrarisch karakter binnen de driehoek Brussel-Mechelen-Leuven, dat eertijds zijn belang ontleende aan de aanwezigheid van een hoofdschepenbank.

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Kerkstraat 45 (Kampenhout)
Bak- en zandstenen kerk in neogotische stijl uit 1874. Westertoren met spitsboogvormig portaal; reliëf met Madonnavoorstelling in het tympanon, gesigneerd J. Laumans, 1875.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Dorpsstraat 11, Gemeentehuisstraat 9 (Kampenhout)
De pastorie is gelegen in een ommuurde tuin met de voorgevel gericht op de kerk. Op basis van een jaartal in de kapconstructie kan de pastorie 1755 gedateerd worden. Als aanhorigheid bleef de oorspronkelijke 17de-eeuwse pastorie bewaard.


Villa Lucie

Kerkstraat 34 (Kampenhout)
In 1883 liet het echtpaar Bouchez-Nijpels ter plaatse van een gesloopte hoeve, vlak tegenover de kerk, een villa bouwen voorzien van stallen en koetshuis en bijhorend park.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.