Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 12717   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12717

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus te Elverdinge (Ieper) is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Pieter en -Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Petrus & Paulus

Elverdinge (Ieper)
Orgel door Victor van de Loo uit 1924.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

d'Ennetièresplein 1A (Ieper)
Gelegen op de westzijde van het d'Ennetieresplein, middenin begraasd plein, aan oostzijde afgezet door middel van haag; noordzijde begrensd door Bolle Meersstraat, west- en zuidzijde door kasteelmuur met kapel.