Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ieper
Deelgemeente Elverdinge
Straat d'Ennetièresplein
Locatie d'Ennetièresplein 1A (Ieper)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/33011/1044.1
  • 4.01/33011/310.1
  • OW000612

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

d'Ennetièresplein 1A, Ieper (West-Vlaanderen)

Gelegen op de westzijde van het d'Ennetieresplein, middenin begraasd plein, aan oostzijde afgezet door middel van haag; noordzijde begrensd door Bolle Meersstraat, west- en zuidzijde door kasteelmuur met kapel.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Petrus & Paulus

Elverdinge (Ieper)

Orgel door Victor van de Loo uit 1924.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlneogotiek
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw, Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus te Elverdinge (Ieper) is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Pieter en -Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.