Beschermd monument

Vijf Duitse bunkers Kasteeldomein Ter Heyde

Beschermd monument van 29-02-2012 tot heden

ID: 12747   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12747

Besluiten

Duitse militaire posten Eerste Wereldoorlog
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2012  ID: 4984

Beschrijving

De bescherming omvat vijf Duitse militaire constructies uit de Eerste Wereldoorlog.Waarden

Vijf Duitse militaire posten (W.O. I) Kasteeldomein Ter Heyde zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische waarde en historische contextwaarde:

Als zijnde vijf Duitse militaire constructies uit de Eerste Wereldoorlog opgetrokken op een kasteeldomein. 'Schloss Kortewilde', zoals het kasteel Ter Heyde door de Duitsers genoemd werd, lag op relatief veilige afstand van het front en werd door Duitse officieren bezet. In deze omgeving werd heel wat militaire infrastructuur en verdedigingswerk opgetrokken, waaronder de vijf betonnen posten.
Als zijnde drie bunkers die deel uitmaakten van een Duitse geschutstelling. De cluster van drie Duitse bunkers in het noordelijk deel van het bos werd vanaf het najaar van 1917 aangelegd ten behoeve van een Duitse batterij. Via aangelegde sporen doorheen het noordelijk deel van het bos kon het transport van het kanon en de munitie gerealiseerd worden.
Als zijnde militaire constructies die getuigen van de evolutie die de oorlogsvoering tijdens de Eerste Wereldoorlog onderging en waarbij het gebruik van beton voor militaire verdedigingswerken aan belang won.

sociaal-culturele waarde

Als materiële getuigen van de 'Grooten Oorlog' die ·de frontstreek jarenlang in zijn greep had en honderdduizenden mensenlevens verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met o.m. de Westhoek als strijdtoneel waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.
Als stille getuigen, die door de jarenlange inbedding in het landschap van de frontstreek als het ware deel is gaan uitmaken van het landschap.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Duitse betonnen constructie Bos Ter Heide (3)

Bafferstraat zonder nummer (Koekelare)
Half ondergrondse, betonnen militaire constructie, gelegen in de bossen circa 300 meter ten noorden van het Kasteel Ter Heide.


Duitse betonnen constructie Bos Ter Heide (4)

Bafferstraat zonder nummer (Koekelare)
Half ondergrondse, betonnen militaire constructie, gelegen in de bossen circa 300 meter ten noorden van het Kasteel Ter Heide.


Duitse bunker Bos Ter Heide (5)

Bafferstraat zonder nummer (Koekelare)
Half ondergrondse, betonnen militaire constructie, gelegen in de bossen circa 300 meter ten noorden van het Kasteel Ter Heide.


Militaire constructie bos Ter Heide (2)

Bafferstraat zonder nummer (Koekelare)
Restanten van een half ondergrondse militaire constructie uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen in de bossen op circa 50 meter ten noordoosten van het kasteel "Ter Heyden".


Ondergrondse betonnen militaire constructie bos Ter Heide (1)

Bafferstraat zonder nummer (Koekelare)
Half ondergrondse, betonnen militaire constructie, gelegen in de bossen op circa 50 meter ten noordoosten van het kasteel "Ter Heyden".