erfgoedobject

Duitse militaire post Kasteeldomein Ter Heide (1)

bouwkundig element
ID
208867
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208867

Juridische gevolgen

Beschrijving

In de bossen bij het kasteel Ter Heyde, op de grens van Koekelare en Diksmuide, liggen vijf halfondergrondse Duitse betonnen bunkers. Twee constructies, waaronder deze bunker, liggen op nauwelijks 80 meter ten noordoosten van het kasteel, net op grondgebied Koekelare. De drie andere constructies liggen bijeen in het bos, op ongeveer 500 meter ten noorden van het kasteel.

Historische beschrijving

Eén van vijf betonnen militaire constructies uit de Eerste Wereldoorlog, gelegen op het domein van kasteel Ter Heyde. Een cluster van drie constructies ligt in het bos ten noorden van het kasteel. De twee andere constructies, waaronder deze bunker, zijn vlakbij het kasteel gelegen.

Kasteel Ter Heyde ligt tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Duitse hinterland ten oosten van de Werken-Riegel, een stelling die aansluit bij de III. Stellung, de derde verdedigingslijn van de eerste Duitse verdedigingspositie ten oosten van Diksmuide. Het kasteel wordt door Duitse eenheden ook wel aangeduid met Schloss Kortewilde, naar het iets zuidelijker gelegen gehucht Kortewilde. Net zoals de vele andere kastelen in de wijde omgeving, wordt ook dit kasteel tijdens de Eerste Wereldoorlog door Duitse officieren bezet. Ter Heyde ligt immers op een relatief veilige afstand van het front en zou niet of nauwelijks beschadigd raken ten gevolge van het oorlogsgeweld. In de omgeving wordt heel wat militaire infrastructuur opgetrokken.

Langsheen de Wikkelaarstraat en Houtlandstraat loopt een spoor, komende van Leke via het Praatbos tot aan het gehucht Kortewilde en verder zuidwaarts. In deze omgeving, zoals bij het Praatbos, worden kantonnementen ingericht. In deze omgeving worden eveneens heel wat Duitse artilleriebatterijen opgesteld. Aan de overzijde van de Wikkelaarstraat – tegenover  de toegangsdreef naar het kasteel – wordt een munitiedepot ingericht, dat eveneens via sporen bereikt kan worden.

Volgens de beschikbare militaire stafkaarten en Belgische militaire luchtfoto’s dateren de eerste infrastructuurwerken ter hoogte van het kasteeldomein van het najaar van 1917. Een kaart van 1 oktober 1917 toont dat men dan begonnen is met de aanleg van een aftakking van het spoor langs de Wikkelaarstraat ter hoogte van het noordelijk stuk bos van het kasteeldomein. Dit zou het begin worden van een spoor, dat doorheen het noordelijk stuk  bos aangelegd wordt en min of meer parallel met het tracé van de baan naar Wijnendale (de huidige N363) loopt, tot ten noorden van het gehucht Moskou (Bovekerke) en verder richting het gehucht Belhutte (kruispunt Belhuttebaan – Provinciebaan) waar de Flandern I Stellung uitgebouwd is tegen de westelijke flank van het Wijnendaleplateau.

In het noordelijk deel van het bos worden nog enkele kleine aftakkingen aangelegd, waarvan één loopt richting de drie bewaarde militaire posten (de militaire posten 3, 4 en 5). Op de luchtfoto van 18 maart 1918 is één van de drie betonnen constructies duidelijk waarneembaar. De markeringen op de militaire stafkaarten en luchtfoto’s zijn het roerend eens: het gaat om een batterij. De spooraftakkingen suggereren dat het zou kunnen gaan om spoorweggeschut. De drie bunkers fungeren wellicht als opslagplaats voor munitie, commandopost en onderkomen voor de manschappen. Het afdak van de grootste constructie dient mogelijk voor de bescherming van granaten voor onmiddellijk gebruik.

Ter hoogte van de aansluiting van dit spoor met het spoor langs de Wikkelaarstraat is vermoedelijk een depot aangelegd, aldus de luchtfoto van 18 maart 1918.

Wat de exacte bestemming was van de twee militaire constructies nabij het kasteel (de hieronder beschreven constructies 1 & 2) is niet zeker te bepalen. Mogelijk zijn de twee betonnen constructies bedoeld als beschutting voor de manschappen, die het kasteel bezetten. Op de luchtfoto van 31 juli 1918 duikt evenwel een nieuwe structuur op ter hoogte van deze twee constructies nabij het kasteel. Ter hoogte van deze constructies zou – althans zeker tijdens de laatste oorlogsmaanden – een hangar voor observatieballons opgetrokken zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de militaire posten bedoeld zijn voor de mannen van een balloneenheid.

De militaire post (2) is onvoltooid gebleven. De opvallende manier van afwerking van constructie (1) met onder meer bakstenen binnenmuren en gewelfde trapkoker zou kunnen verklaard worden door het feit dat de constructie door een Marine-eenheid is opgetrokken. Een andere mogelijkheid is dat constructie (1) net zoals constructie (2) niet tijdens de Eerste Wereldoorlog voltooid is, maar pas tijdens de Tweede Wereldoorlog afgewerkt raakt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het kasteel opnieuw door Duitsers bezet. Opnieuw zou het kasteel geen constructieve schade lijden.

Een kaart van het 155ste Flakregiment uit het Militärarchiv in Freiburg, met aanduiding van V1-basissen in onder meer West-Vlaanderen, zou aantonen dat er bij het kasteeldomein Ter Heyde een V1-basis gepland is. De lanceerhelling, die met Kortewilde zou aangeduid zijn, zou meer bepaald gepland zijn in het bosje in de oksel van het kruispunt van de Wikkelaarstraat en Terheidedreef. Er zijn evenwel noch getuigen, noch overblijfselen van deze mogelijke lanceerhelling teruggevonden.

Beschrijving

Vijfhoekige, halfondergrondse betonnen constructie. De constructie is opgetrokken aan de hand van beton, dat gegoten is tegen een houten bekisting, op de bakstenen binnenmuren na.

Toegang aan noordoostelijke zijde, bestaande uit een trap onder gewelfd plafond. De betonblokken bovenaan de trapkoker doen een verdwenen afdakje vermoeden. Aan zuidoostelijke zijde zit een (met restanten van een houten kader omgeven) opening van 40 x 40cm, die naar binnen toe verbreedt en steil naar beneden loopt. Deze opening zorgt voor lichtinval.

Binnenin bestaat de constructie uit één ruimte. Het betonnen plafond is verstevigd met ijzeren staven. Tegen de binnenmuren zijn rode bakstenen muren geplaatst (mogelijk van latere datum).

 • DOCUMENTATIECENTRUM IN FLANDERS FIELDS MUSEUM, Collectie militaire stafkaarten, Dixmude (Plan Directeur Armée Belge), 1/10/1917; Nieuport (Plan Directeur Armée Belge), 5/9/1918.
 • KONINKLIJK LEGERMUSEUM BRUSSEL, Collectie militaire luchtfoto’s W.O. I, Belgische militaire luchtfoto Kortewilde I 17/10/1917, 18/3/1918, 25/5/1918, 31/7/1918.
 • STRUYF J. 2001: Bouwhistorisch onderzoek kasteel Ter Heyde en aanhorigheden. Deel I: Archivalisch, iconografisch en kadastraal onderzoek, Heverlee, ongepubliceerde studie.
 • Informatie m.b.t. V1 op website V1-bommen in West-Vlaanderen, [online], http://v1.wimme.net/ (geraadpleegd in 2011). 
 • Informatie meegedeeld door Eddy Lambrecht (28/4/2011 en 28/5/2011).

Bron: Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier 4.001/32010/120.1, Vijf Duitse militaire posten (WO I) Kasteeldomein Ter Heyde (DECOODT H., 2012)
Auteurs: Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Bafferstraat

 • Is deel van
  Kasteeldomein Hof Ter Heyde

 • Is gerelateerd aan
  Duitse militaire post Kasteeldomein Ter Heide (2)

 • Is gerelateerd aan
  Duitse militaire post Kasteeldomein Ter Heide (3)

 • Is gerelateerd aan
  Duitse militaire post Kasteeldomein Ter Heide (4)

 • Is gerelateerd aan
  Duitse militaire post Kasteeldomein Ter Heide (5)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duitse militaire post Kasteeldomein Ter Heide (1) [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208867 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.