Beschermd monument

Jezuïetencollege: 17de- en 18de-eeuwse vleugels, woning en poortje

Beschermd monument van 06-05-2003 tot heden

ID: 12936   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/12936

Besluiten

Complex Jezuïetencollege en rijksschool
opheffingsbesluiten: 06-05-2003  ID: 11218

Beschrijving

De 17de- en 18de-eeuwse vleugels van het voormalig jezuïetencomplex en de rijksnormaalschool, de 19de-eeuwse woning en het poortje aan de Kandelaarstraat zijn beschermd als monument.Waarden

De 17de-, 18de- en 19de-eeuwse vleugels van het voormalig Jezuïetencomplex en de voormalige rijksschool, de 19de-eeuwse woning en het poortje aan de Kandelaarstraat zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde samen met de nabijgelegen Sint-Walburgakerk schakels in de evolutie Jezuïetencollege-rijksschool; De 17de-, 18de- en 19de-eeuwse vleugels zijn tevens architectuur-historisch waardevol. Eerstgenoemden zijn representatief voor de toen gangbare Jezuïetenstijl, in de trant van de traditionele bak- en zandsteen, die niet onmiddellijk aansloot bij de lokale architectuur. Zij zijn tevens waardevol omwille van het interieur dat het meest interessant is en het gaafst bewaard bleef in de vleugel aan de Verversdijk met onder meer de typerende, overkluisde gang met aansluitende ruimten. De 19de-eeuwse vleugels zijn goede voorbeelden van een functionele, 19de-eeuwse integratie tussen de 17de- en de 18de-eeuwse vleugels; De 19de-eeuwse woning en het poortje aan de Kandelaarstraat zijn tevens architectuur-historisch waardevol als zijnde een neoclassicistisch ensemble, dat beeldbepalend is in het straatbeeld; De poort aan de Boomgaardstraat is tevens architectuur-historisch waardevol als zijnde een typerend assemblage van 16de-eeuwse elementen met de 19de-eeuwse attributen van de nieuwe functie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Jezuïetencollege

Boomgaardstraat 1, Kandelaarstraat 1, Verversdijk 16 (Brugge)
Voormalig jezuïetencollege. Gebouwencomplex ingesloten in het noorden door de Hoornstraat, in het zuiden door de Kandelaarstraat, in het westen door het Sint-Maartensplein en in het oosten door de Verversdijk. Gebouwencomplex is fasegewijs tot stand gekomen.