Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Gillis

Beschermd monument van 08-02-1946 tot heden
ID: 14561   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14561

Besluiten

Parochiekerk Sint-Gillis
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 144

Beschrijving

De Sint-Gilliskerk te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Gilliskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Gillis

Baliestraat 2 (Brugge)
Een van de vier bewaarde middeleeuwse stadskerken van Brugge. In oorsprong kruiskerk uit de 13de eeuw, in de 14de en 15de eeuw verbouwd en uitgebreid tot hallenkerk met kruisingtoren.