Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Vinkem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-04-2011 tot heden

ID
14669
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14669

Besluiten

Dorpskom van Vinkem
wijzigingsbesluiten: 11-04-2011  ID: 11190

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de dorpskern van Vinkem. De huidige toestand betreft die van het wijzigingsbesluit van 11 april 2011 waarbij de beperkingen opgelegd in het oorspronkelijke beschermingsbesluit werden aangepast.Waarden

De dorpskom van Vinkem is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

als zijnde gaaf bewaarde dorpskernen met als belangrijkste componenten de kerk, de pastorie en de historische hoeve 't Kapelhof enerzijds en het kasteel van Beauvoorde anderzijds. Kenmerkend is tevens de 19de-eeuwse uitleg in de vorm van lintbebouwing aan de Gouden Hoofdstraat en de traditionele dorps architectuur met overwegend 19de-eeuws uitzicht.
De beeldbepalende panden (gerasterd op plan) met een uitzicht dat typisch is voor dorpen als Vinkem en Wulveringem en dat er mede het karakter van bepaalt, moeten in de toekomst behouden blijven in hun algemeen uitzicht en voorkomen.

historische waarde

als zijnde gaaf bewaarde dorpskernen met als belangrijkste componenten de kerk, de pastorie en de historische hoeve 't Kapelhof enerzijds en het kasteel van Beauvoorde anderzijds. Kenmerkend is tevens de 19de-eeuwse uitleg in de vorm van lintbebouwing aan de Gouden Hoofdstraat en de traditionele dorps architectuur met overwegend 19de-eeuws uitzicht.
De beeldbepalende panden (gerasterd op plan) met een uitzicht dat typisch is voor dorpen als Vinkem en Wulveringem en dat er mede het karakter van bepaalt, moeten in de toekomst behouden blijven in hun algemeen uitzicht en voorkomen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Arbeiderswoning en smidse

Gouden-Hoofdstraat 22-24 (Veurne)
Arbeiderswoning en voormalige smidse (nummer 24) volgens travalje links.


Boerenarbeiderswoningen

Zomerweg 1-2, 3 (Veurne)
Drie alleenstaande boerenarbeidershuisjes uit de eerste helft van de 19de eeuw, ingeplant ten noorden van de kerk en voorzien van omringende moestuinen.


Eenheidsbebouwing uit eind 19de eeuw

Gouden-Hoofdstraat 16-20, 16A (Veurne)
Eenheidsbebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gekenmerkt door het afwisselend gebruik van rode en gele bakstenen.


Gemeenteschool

Vinkemstraat 13 (Veurne)
Gemeenteschool van 1871 volgens cartouches op penanten van bovenverdieping. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). Baksteenbouw met afschilferende cementering. Gevelbanden. Geblokte hoekbanden op de begane grond.


Hoeve 't Kapelhof met wegkapel

Zomerweg 4 (Veurne)
Nog deels omwalde hoeve met lage losse bestanddelen onder pannen zadeldaken rondom grotendeels onverhard erf met twee laag ommuurde vaalten. Moestuintje voor het boerenhuis. Resten van omwalling ten oosten en ten westen; op Ferrariskaart (1771-1778), ook omwalling rondom het boerenhuis. Boomgaard ten oosten. Erfoprit met bakstenen hekpijlers. Bakstenen wegkapelletje onder zadeldak (pannen), met neogotische inslag; opschrift "1947. Kapelhof. O.L.V. van Troost B.V.O." in accoladeboogomlijsting van getoogde deur.


Obelisk militaire doden

Vinkemstraat zonder nummer (Veurne)
Deze obelisk herinnert aan de militaire doden van Vinkem uit de Eerste Wereldoorlog, en 1 militaire dode uit de Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Audomarus

Vinkemstraat zonder nummer (Veurne)
Altaar onder patronaat van de augustijnenabdij van Lo vanaf 1174 tot 1803. In 1968 samengevoegd met parochie Wulveringem; sedertdien slechts occasioneel voor kerkdiensten en soms als tentoonstellingsruimte gebruikt. Laatgotische kerk met rijzige westtoren naar het typisch kerkschema van de kuststreek.


Pastorie 't Scheurvliet

Vinkemstraat 22 (Veurne)
Deels omwalde voormalige pastorie ten zuiden van de kerk en op hoek bij de Zomerweg, thans buitenverblijf. Bakstenen toegangsbruggetje met getoogd poortje waarboven kleine nis, gedateerd 1853 door middel van muurankers. Omhaagde tuin. Ten oosten, nieuw poortgebouwtje.