Erfgoedlandschap

Vallei van de Bruine Beek

Erfgoedlandschap van tot heden

ID
14901
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14901

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van erfgoedlandschappen vind je op onze website.

Beschrijving

Het erfgoedlandschap Vallei van de Bruine Beek werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaar' bij gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woningen'.Aanduiding van

Is de omvattende aanduiding van

Abdij van Bethlehem

Zellaerdreef 5 (Bonheiden)
De abdij van 1965 is gelegen aan de zuidzijde van het Zellaerpark; tot 1975 klooster van de redemptoristinnen.


Blijdenberghoeve

Zellaerdreef 32 (Bonheiden)
Eerste vermelding van een hoeve in de eerste helft van de 16de eeuw, in 1607 verkocht aan de Mechelse victorinnen van Blijdenberg.


Casteelshoeve

Zellaerdreef 22 (Bonheiden)
Woonstalhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak waarvan de inplanting reeds voorkomt op de kadastrale kaart van P.C. Popp van circa 1860.


Eclectisch bakhuisje

Oude Baan zonder nummer (Bonheiden)
Merkwaardig, leegstaand rechthoekig 19de-eeuws gebouwtje in een eclectische stijl met neomoorse en neotraditionele elementen.


Grote Kathoef

Kathoefweg 1 (Bonheiden)
Op de kaarten van Vandermaelen en P.C. Popp ingetekend als omgrachte Puthoef. Langgestrekte hoeve met oudere kern.


Kasteel Berentrode

Berentrodedreef 73-77 (Bonheiden)
Eertijds leengoed en tot jachtslot versterkte hoeve met omgrachting en ophaalbrug, gelegen op het kruispunt van vier dreven.


Kasteel Zellaer

Zellaerdreef 1 (Bonheiden)
Omgracht middeleeuws geïnspireerd kasteel van 1885 met omringend park toegankelijk via een ijzeren hek aan de Oude Baan.


Vredesteinhoeve

Oude Baan 102 (Bonheiden)
U-vormige, in het laatste kwart van de 20ste eeuw sterk aangepaste, afhankelijkheid van het voormalige kasteel Vredestein.


Woonstalhuis

Kathoefweg 2 (Bonheiden)
Aangepast, verankerd bakstenen woonstalhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot de 19de eeuw.


Woonstalhuis

Oude Baan 128 (Bonheiden)
Karakteristiek, vrij intact bewaard langgestrekt woonstalhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder geknikt, overkragend pannen zadeldak, van circa 1900, mogelijk met oudere inplanting.

Is de gedeeltelijke aanduiding van

Vallei van de Bruine Beek met kasteeldomeinen Berentrode en Zellaar

Bonheiden, Rijmenam (Bonheiden), Putte (Putte)
Dit gebied ligt ten noorden van het dorpscentrum van Bonheiden. De centraal gelegen, door grachten en greppels ontwaterde, vallei van de Bruine Beek wordt begrensd door een stuifzandrug in het zuiden en hoger gelegen gronden in het noorden. Het betreft een gaaf bewaard kleinschalig vallei landschap bestaande uit een mozaïek van open (weilanden, akkers, sportterreinen), halfopen (ruigten) en gesloten (bossen) structuren met een zeer geringe bebouwingsdichtheid en een netwerk van lineaire beplantingen (bomenrijen, houtkanten, hagen, historische dreven). Rondom de bewoningskernen en de historisch waardevolle Krankhoeve getuigen van plaggenbodems van oude landbouwtechnieken op zandige bodems. Samen met het kasteel van Berentrode en het gaaf bewaarde beboste kasteeldomein van Zellaer, vormt dit landschap een aantrekkelijk esthetisch geheel.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.