Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Pietersplein en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
1500
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1500

Besluiten

Kasteel de Burbure en Sint-Pietersplein met omliggende bebouwing
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1982  ID: 1789

Beschrijving

Het Sint-Pietersplein met de gotische Sint-Pieterskerk en de omliggende bebouwing te Wezembeek-Oppem, is beschermd als dorpsgezicht. de gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de beschermingWaarden

Het Sint-Pietersplein met de omliggende bebouwing is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Bijgebouw

Jan Baptist De Keyzerstraat 1 (Wezembeek-Oppem)
Bijgebouw met rechthoekige poort waarvan de resterende ankerbalk wijst op voormalig vakwerk.


Burgerhuis uit de 19de eeuw

Sint-Pietersplein 10 (Wezembeek-Oppem)
Bijna kubusvormig bakstenen diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, kadastraal geregistreerd in 1879.


Dorpswoning

Sint-Pietersplein 3-4 (Wezembeek-Oppem)
Dorpswoning met kern uit de 17de of 18de eeuw en éénlaags breedhuis, oorspronkelijk één geheel, kadastraal gesplitst in 1889.


Hoeve de Becker

Louis Marcelisstraat 1, de Burburelaan 2 (Wezembeek-Oppem)
Hoeve bestaande uit boerenburgerhuis van 1772, met aansluitend bedrijfsgebouwen uit 1853, het geheel L-vormig geschikt rond een ommuurd erf.


Hoeve Verbeert

Sint-Pietersplein 17-18, 19 (Wezembeek-Oppem)
Restant 19de-eeuwse hoeve, boerenwoning op L-vormige plattegrond en anderhalve bouwlaag met in de afsluitingsmuur een gevelniskapel, links aansluitend tweelaags enkelhuis.


Hof te Wezembeek

Sint-Pietersplein 11-12 (Wezembeek-Oppem)
Restant van het woonhuis van een gesloten hoeve, vroeg 19de-eeuws gecementeerd breedhuis met verhoogde begane grond, vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.


Parochiekerk Sint-Pieters

Sint-Pietersplein zonder nummer (Wezembeek-Oppem)
Georiënteerde parochiekerk met sober classicistisch uiterlijk, romaanse toren, gotisch koor uit de 15de, 16de of 17de eeuw, het geheel met twee zijbeuken vergroot in 1782.


Pastorie Sint-Pietersparochie

Sint-Pietersplein 20 (Wezembeek-Oppem)
Voormalige pastorie, vrijstaande verankerde baksteenbouw onder leien zadeldak, opgetrokken in 1741 en vóór de Tweede Wereldoorlog aangepast tot herenhuis.