Beschermd monument

Universiteitshal

Beschermd monument van 26-11-1942 tot heden
ID: 1721   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1721

Besluiten

Gebouwen en landschap De Ledeberg
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1942  ID: 50

Beschrijving

De voormalige lakenhal, thans universiteitshal, te Leuven, is beschermd als monument.


Waarden

De oude Lakenhalle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)
Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.