Universiteitshal

Beschermd monument van 26-11-1942 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat 22 (Leuven)
Alternatieve naam Lakenhal, Oude Lakenhal

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/224.1
  • OB000513

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Universiteitshal

Naamsestraat 22, Krakenstraat 2, Oude Markt 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.

Beschrijving

De voormalige lakenhal, thans universiteitshal, te Leuven, is beschermd als monument.

Waarden

De oude Lakenhalle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.