Persoon

Depoorter, Daniël

ID
6424
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6424

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Brouwerij Den Grooten Cruywaeghen en herberg Den Cleynen Cruywaeghen

Mechelsestraat 37-39, 37A, 39A (Leuven)
Precieze gegevens omtrent de bouwcampagne van beide panden zijn niet bekend. De verwante benamingen en onderlinge gebouwenconfiguratie wijzen alleszins op een historisch nauwe band tussen beide panden.


Burgerhuis met latere winkelpui

Mechelsestraat 52-54 (Leuven)
Tot de 17de eeuw opklimmend diephuis van drie traveeën, met in oorsprong drie bouwlagen en aan straat- en achterzijde trapgevels in traditionele bak- en zandsteenstijl.


Burgerhuis Sint-Andries

Busleidengang 1A, Vismarkt 4 (Leuven)
Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als zaal, een rijke en prestigieuze ontvangstruimte waarover zeer bemiddelde middeleeuwers beschikten. Het huidige hoekhuis met dubbelhuisopstand telt twee bouwlagen en een entresol.


Burgerhuis Sint-Anna

Mechelsestraat 41 (Leuven)
Drie bouwlagen hoog diephuis met einde 18de-eeuwse Lodewijk XVI-gevelpartij vóór een ouder, wellicht 16de-eeuws pand. Het geheel is afgedekt door een zadeldak.


Collegium Trilingue

Busleidengang 1 (Leuven)
Van het voorheen, nagenoeg vierzijdig gesloten collegecomplex bleven tot op heden belangrijke hoofdonderdelen bewaard die in U-vorm de gekasseide binnenplaats omsluiten.


Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 1-94, 95 (Leuven)
Het grootste en oudste van de twee Leuvense begijnhoven werd gesticht in 1234. De begijnhofkerk Sint-Jan-de-Doper uit de 14de en 15de eeuw is het oudste gebouw van de site. De overige bebouwing met infirmerie, conventen en begijnhofhuizen dateert grotendeels uit de 16de en 17de eeuw.


Huis Den Gulden Sadel

Vismarkt 6 (Leuven)
Diepgericht enkelhuis van drie bouwlagen, drie traveeën en een drieledige verhoogde halsgevel onder driehoekig fronton, kern opklimmend tot de 14de eeuw, aangepast eind 17de of begin 18de eeuw, achtergevel met bewaard stijl- en regelwerk.


Klein Begijnhof

Klein Begijnhof 1-27 (Leuven)
Het kleinste van de twee Leuvense begijnhoven werd opgericht in de tweede helft van de 13de eeuw. De langs een hoofdstraat geschikte huizen dateren grotendeels uit de 17de eeuw, de bloeiperiode van het klein begijnhof.


Klooster der predikheren

Sint-Annastraat zonder nummer (Leuven)
Rest van het voormalig predikherenklooster, meer bepaald het gedeelte waarin zich volgens dominicaan B. De Jonghe de kloosterbibliotheek bevond.


Kosterswoning

Bankstraat 2 (Leuven)
Grondig gerenoveerd, laat 18de-eeuws complex dat gevormd wordt door een éénlaags diephuis op de hoek met de Kapucijnenvoer, een poort en muur die de Bankstraat van de achterliggende koer afsluiten, en een éénlaags breedhuis dat een rest is van de voormalige kosterswoning bij de Heilige Kruiskapel.


Sint-Elisabethgasthuis

Brusselsestraat 63, 63A-B (Leuven)
Het Sint-Elizabethgasthuis is de oudste hospitaalstichting in Leuven, aanvankelijk gelegen nabij de Sint-Jacobskerk. Het complex bevat gebouwen van de 13de tot de 18de eeuw, met binnenin enkele belangwekkende 18de-eeuwse interieurs.


Stadswoning

Schapenstraat 95 (Leuven)
In 1977 naar ontwerp van architect D. Depoorter met recuperatiemateriaal volledig heropgebouwd breedhuisje.


Stadswoning De Witte Lelie

Mechelsestraat 87 (Leuven)
Tot de 17de eeuw opklimmend diephuis dat de hoek vormt met de Lei. Twee bouwlagen en drie traveeën, met voortuitgevel en leien zadeldak aangesloten op het belendende nummer 85, waarmee het minstens vanaf 1948 één eigendom vormde.


Stadswoningen

Mechelsestraat 81-85 (Leuven)
Opeenvolging van panden met lijstgevels van telkens drie bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak, naar voorkomen einde 18de- of begin 19de-eeuws te dateren, met latere aanpassingen, doch die een oudere kern verbergen.


Stadswoningen De Tien Geboden

Mechelsestraat 110-122 (Leuven)
In oorsprong eigendom van de Sint-Geertruiabdij en begrepen in de twintig panden die in de huizen- en inwonersregistratie van 1597-1598 en de wijkboeken van 1675 en 1719 vermeld staan onder de gemeenschappelijke naam de Huysingen van Sinte Geertruyden.


Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)
Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.


Thema's

Ontwerper van

Midzelen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Depoorter [online] https://id.erfgoed.net/personen/6424 (Geraadpleegd op )