Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein van Revelingen en Sint-Gertrudishoeve met omgevende landerijen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-04-1982 tot heden

ID
1894
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1894

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het kasteeldomein van Revelingen en de Sint-Gertrudishoeve met omgevende landerijen.Waarden

Het kasteelpark van Revelingen en de omgevende landerijen van de Sint-Gertrudishoeve zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Jachtopzienerswoning naar ontwerp van Cluysenaar

Hof-ten-Hout 82 (Sint-Genesius-Rode)
De wonning bestaat uit twee volumes, van één en twee bouwlagen, op een L-vormige plattegrond met een traptoren in de oksel, kadastraal geregistreerd in 1849.


Kasteeldomein van Revelingen

Eigenbrakelse Steenweg 149 (Sint-Genesius-Rode)
Ommuurd kasteeldomein met 19de-eeuwse kasteel in eclectische stijl, centrale deel is het oudste uit 1844, rechtervleugel uit 1864 en linkervleugel uit uit 1893.


Kasteelhoeve en aanhorigheden van het kasteel Revelingen

Eigenbrakelse Steenweg 149-153 (Sint-Genesius-Rode)
Pachthof van 1844 naar ontwerp van J.P. Cluysenaar, bestaande uit neoclassicistische gebouwen zijnde woning, schuur en stallen, in 1849 uitbreidingen alsook oranjerie in landelijke stijl met ommuurde moestuin, in 1874 volgen nog uitbreidingen.


Kruis van Graaf de Croix

Gravendreef zonder nummer (Sint-Genesius-Rode)
Wegkruis in blauwe hardsteen, in 1863 gemaakt door de Gebroeders Paternotte.


Sint-Gertrudishoeve

Sint-Gertrudis 1 (Sint-Genesius-Rode)
Gesloten hoeve, boerenwonig met stallen en schuur uit 1844, uitbreiding van Jean-Pierre Cluysenaar in 1864 met een stokerij, stalvleugel en poortgebouw met heiligennis en duifhuis gevat in omheiningsmuur.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Goede Lucht, Ter Kluizen en Waterloos Veld

Sint-Genesius-Rode (Sint-Genesius-Rode)
Deze ankerplaats is gelegen ten zuiden van Sint-Genesius-Rode, op een in 1836 gerooid stuk Zoniënwoud. Het domein van het kasteel van Revelingen ligt in het westelijk deel van het gebied. Het zuidoostelijk deel heeft een agrarisch karakter. De omgeving het Kasteel van Revelingen en het Elzenbos zijn bosgebieden. Voor het overige gaat het om een open landschap met akkerland en een aantal beboste perceeltjes . Het is een relatief hoog gelegen heuvelend gebied met een aantal holle wegen en taluds. In 1399 werd hier de Priorij Ter Kluizen gesticht toen het Zoniënwoud nog tot hier reikte.