Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Bekkerzeel

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-11-2002 tot heden

ID
396
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/396

Besluiten

Hof ter Zittert, parochiekerk Sint-Godardus en kerkhofmuur, pastorie en dorpskern van Bekkerzeel
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3967

Beschrijving

Deze bescherming betreft de dorpskern van Bekkerzeel, deelgemeente van Asse, gelegen tussen Asse, Zellik en Groot-Bijgaarden.Waarden

De dorpskern van Bekkerzeel is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Mooi voorbeeld van een typisch kasteeldorp ingeplant ter hoogte van de Nieuwermolenbeek, langsheen de oude baan naar Asse. Het wordt gedomineerd door een homogeen 18de-eeuwse enclave gevormd door de kasteelsite, kerk met ommuurd kerkhof en pastorie met ommuurde tuin. Op de enclave werd in de loop van de 19de eeuw een overwegend éénlaagse, parallel met de hoofdstraat ingeplante, eenvoudige landelijke bebouwing geënt met daarnaast het oud gemeentehuis en de voormalige dorpsbrouwerij als formele blikvangers.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Bekkerzeel

Kleistraat, Notelaarstraat, Processiestraat, Schutstraat, Sint-Godardusstraat (Asse), Bekkerzeelstraat, Kloosterweide (Dilbeek)
De dorpskern van Bekkerzeel, deelgemeente van Asse, gelegen tussen Asse, Zellik en Groot-Bijgaarden.

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij Van den Moortel

Schutstraat 11-15 (Asse)
Voormalige brouwerij Van den Moortel, op het einde van de jaren 1990 verbouwd tot lofts naar ontwerp van architect E. Coffe ; de oorspronkelijke inrichting is volledig verdwenen.


Brouwerswoning

Schutstraat 9A-B (Asse)
Voormalige brouwerswoning, negentiende-eeuws breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak van kunstleien, met de nok parallel aan de straat.


Domein Hof te Zittert

Schutstraat 6 (Asse)
Landgoed van circa 4 hectare bij een kasteel van omstreeks 1750 met bijgebouwen, serres en diverse tuinelementen; grondig verbouwd in 1832, omringd door een eilandtuin van 38,5 are, oorspronkelijk strak-regelmatig en eindigend in een spiegelboog, pas in 1958 van zijn strakke oevers ontdaan; landschappelijke uitbreiding met 2 hectare 70 are in 1958.


Dorpsherberg

Sint-Godardusstraat 3 (Asse)
Voormalige dorpsherberg, gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Bekkerzeel (Besluit van 13 november 2002). Breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak, opklimmend tot het midden van de negentiende eeuw.


Gemeentehuis van Bekkerzeel en school

Notelaarstraat 12 (Asse)
Boven het straatniveau gelegen, heden leegstaand 19de-eeuws complex bestaande uit het voormalige gemeentehuis aan de straat en achterin aansluitend de schoolvleugel.


Hoevecomplex

Schutstraat 17 (Asse)
Hoevecomplex, in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, doch in de loop van de 19de eeuw meermaals vergroot; gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Bekkerzeel.


Kostershuis

Schutstraat 7 (Asse)
Voormalig kostershuis met omheind, met gras begroeid voortuintje, gelegen in het beschermde dorpsgezicht van Bekkerzeel.


Parochiekerk Sint-Godardus

Schutstraat 4 (Asse)
Classicistische zaalkerk, gebouwd in 1764 in opdracht van de abdij van Groot-Bijgaarden, en tot op vandaag omringd door een ommuurd kerkhof.