Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument Ieperse gesneuvelden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45957
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45957

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het gedenkteken is ontworpen door stadsarchitect Jules Coomans in 1924 en uitgevoerd door beeldhouwer Aloïs De Beule uit Gent tussen 1924 en 1926.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monument Ieperse gesneuvelden

Coomansstraat zonder nummer (Ieper)
Het gedenkteken is ontworpen door stadsarchitect Jules Coomans in 1924 en uitgevoerd door beeldhouwer Aloïs De Beule uit Gent tussen 1924 en 1926.