Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Opvelp

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 15-05-2000 tot heden

ID
518
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/518

Besluiten

Geografisch pakket Opvelp
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2000  ID: 3567

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de historische dorpskern van Opvelp, met uitzondering van de als monument beschermde kerk, pastorie, hoeve Jezuïetenhof en dorpswoning van 1753.Waarden

De dorpskern van Opvelp is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gaaf bewaard voorbeeld van een landelijke woonkern in de vruchtbare leemstreek uitgebouwd ter hoogte van de kruising van de Velpe en de Hoegaardsebaan, de oude verbindingsweg Leuven-Hoegaarden. Typerend voor de ruimtelijke structuur is de 'plaetse', een driesvormige verbreding ter hoogte van deze kruising, met geconcentreerde bebouwing en direct eropaansluitend de toegangsdreef tot het verdwenen dorpskasteel dat tijdens het Ancien Régime de zetel vormde van een kleine heerlijkheid.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Opvelp

Hoegaardsesteenweg, Koekoeksplein, Velpestraat, Verbranden Toren (Bierbeek)
Het historisch centrum van Opvelp met de parochiekerk, pastorie, twee historische huizen en de Verbrande Toren wijk.

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning van 1837

Hoegaardsesteenweg 31 (Bierbeek)
Betreft hier een voormalige kosterwoning, gedateerd op gevelsteen in 1837, met inbegrip van diverse bijgebouwen, de ommuring en hekkens.


Drie op stam gezette taxussen

Hoegaardsesteenweg zonder nummer (Bierbeek)
De parochiekerk Sint-Antonius-Abt in Opvelp dateert uit 1770 met rondom het volledig met een bakstenen muur omsloten kerkhof. De enige beplanting op het kerkhof bestaat uit een naaldboom en drie op stam gezette taxussen. De wintergroene taxus is een soort die volgens de traditie op of bij begraafplaatsen wordt geplant.


Hoeve Verbrande Toren

Verbranden Toren 9-11 (Bierbeek)
Resten van een bakstenen hoeve uit de 18de eeuw. Recentere wijzigingen en inrichting.


Lindenprieel bij pastorie

Hoegaardsesteenweg (Bierbeek)
Het lindenprieel bestaat uit 8 geknotte lindes, geknot op een hoogte van 250 à 300 cm, aangeplant in een cirkel. Een van deze lindes bestaat uit twee vergroeide stammen. De omtrek van het volledige lindenprieel bedraagt 1235 cm. De individueel stamomtrekken zijn gemeten en bedragen 124 cm, 114 cm, 72 cm, 129 cm, 77 cm, 118 cm, 152 cm en 96 cm.


Pastorie Sint-Antonius Abtparochie met tuin

Hoegaardsesteenweg 10 (Bierbeek)
Pastorie en pastorietuin bij de parochiekerk Sint-Antonius Abt te Opvelp. Betreft een classicistisch gebouw uit het einde van de 18de eeuw met koetshuis. In de ommuurde pastorietuin rest nog een klein rond lindenprieel en een Lourdesgrot.


Relict van de eilandtuin van het kasteel van Opvelp

Verbranden Toren 1 (Bierbeek)
Sporen van een kleine geometrische eilandtuin met brede grachten en 'sterrenbos', typisch voorbeeld van 18de-eeuwse aanleg rond een oude kasteelmotte in een dalbodemsite, circa 3 hectare; verwoest tijdens de 'Brabantse revolutie' in 1789 en afgebroken begin 19de eeuw.