Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Pulderbos: zuidoostzijde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
5592
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5592

Besluiten

Dorpsplein: zuidoostzijde
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1982  ID: 1855

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De zuid-oostzijde van het dorpsplein van Pulderbos is beschermd als dorpsgezicht. Deze bescherming als dorpsgezicht dateert uit 1982. In 1976 werden het gemeentehuis, de pastorie (Huis De Hemel) en de dorpsbrouwerij met hun onmiddellijke omgeving en het dorpsplein reeds beschermd als landschap.

Het beschermingsbesluit motiveert de bescherming als dorpsgezicht als volgt: "als sluitstuk van het dorpsplein met daarin de samenhang van de kerk (oude inplanting sedert de 13de eeuw) en de kosterwoning uit de 17de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000592, Uitbreiding bescherming dorpsplein (zuid-oostzijde) (CELIS M., 1982)


Waarden

De zuid-oostzijde van het dorpsplein van Pulderbos te Zandhoven is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Dorp 34 (Zandhoven)
Driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde westtoren en rechthoekige sacristieën in de kooroksels, ommuurd kerkhof rond de kerk.


Pastorie Sint-Huybrecht

Dorp 33 (Zandhoven)
Pastorie wordt gedateerd 1663 en maakt sinds 1986 deel uit ven het U-vormig geheel van de nieuwe pastoriesite.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskern Pulderbos

Dorp (Zandhoven)
De dorpskern van Pulderbos ontwikkelde zich rond een driehoekig dorpsplein. Rond het plein bevinden zich onder andere de parochiekerk, twee pastorieën, een dorpsbrouwerij en het voormalig gemeentehuis.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.