Beschermd cultuurhistorisch landschap

Omleidingskanaal van de Nete en de Wandeling

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 31-10-1949 tot heden

ID
6229
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6229

Besluiten

Omleidingskanaal van de Nete en aangrenzende wandeling
definitieve beschermingsbesluiten: 31-10-1949  ID: 258

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het omleidingskanaal van de Nete en de daaraan grenzende Wandeling te Lier. Deze bescherming omvat ook de stuwbrug over de monding van het omleidingdkanaal, later als monument beschermd bij ministerieel besluit van 25 maart 1996.Waarden

Het stadsbeeld gevormd door het omleidingskanaal van de Nete en de daaraan grenzende Wandeling is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omleidingskanaal van de Nete en de Wandeling

Anton Bergmannlaan, Antwerpsestraat, Baron Opsomerlaan, Frederik Peltzerstraat, Gaslei, Kanunnik Davidlaan, Sluislaan, Spuilei, Stadsvest, Van Boeckellaan (Lier)
De afleidingsvaart of het omleidingskanaal van de Nete werd in 1860 gegraven ten westen van Lier. De afleidingsvaart wordt afgezoomd door een bebost talud of een bomenrij en het jaagpad.

Is de omvattende bescherming van

Boogbrug over de Nete

Ouderijstraat zonder nummer (Lier)
De stuwbrug met drie doorlaatopeningen bevindt zich ter hoogte van de monding van de Nete-afleiding en de vest en werd gebouwd circa 1880.


Borstbeeld Tony Anton Bergmann

Stadsvest zonder nummer (Lier)
Bronzen borstbeeld op sokkel van rood graniet, vervaardigd door de Antwerpse beeldhouwer Frans Joris en geplaatst in 1898.


Kapel van de Heilige Rita

Stadsvest zonder nummer (Lier)
Kapel, opgericht in 1948 naar ontwerp van R. De Bruyn ter nagedachtenis van de Lierse politieke gevangenen.


Oorlogsmonument Den Engel

Begijnhofstraat zonder nummer (Lier)
Gedenkteken Den Engel, naar ontwerp van beeldhouwer Arthur Dupon, ter nagedachtenis van de gesneuvelden van 1914-1918.


Standbeeld Jan Baptist David

Stadsvest zonder nummer (Lier)
Monumentaal bronzen beeld op arduinen sokkel, naar ontwerp van J.F. De Vriendt. Steenhouwer E. Vandenbrande en bronsgieterij Gebr. Van Aerschot van Leuven.