Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Zoerselhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-06-1993 tot heden

ID
6328
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6328

Besluiten

Woningen en kasteel: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1993  ID: 2523

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds (gedeeltelijk) als monument beschermde kasteel Zoerselhof en koetshuis met de omgeving, bestaand uit het park en de woning Trapke op, de Ruitershoeve en de langgestrekte hoeve ten (noord)oosten van het kasteel.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van de omgeving van het kasteel Zoerselhof en de woningen Jagersdreef omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als volgt: "Historisch gegroeide omgeving van het kasteel met parkaanleg, vijver en omgrachting, en aan de voorzijde van het kasteel de geometrische tuinaanleg gericht op de as van het centraal gelegen kasteel."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000723, Zoerselhof en omgeving (WYLLEMAN L., 1990).


Waarden

De omgeving van het kasteel en de woningen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Jagersdreef 7 (Zoersel)
Langgestrekte hoeve uit de 19de tot 20ste eeuw, mogelijk met kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Kasteel Zoerselhof

Zoerselhofdreef 40 (Zoersel)
Classicistisch kasteel uit het vierde kwart van de 18de eeuw, ingeplant binnen uitgestrekt domein in Zoerselbos.


Ruitershoeve

Jagersdreef 3 (Zoersel)
Licht L-vormig voormalig woonstalhuis met kern uit de 18de eeuw, heden ingericht tot woning; rechthoekige stal uit de 19de eeuw aan de noordzijde.


Woning Trapke op

Jagersdreef 5 (Zoersel)
Voormalige provisorwoning uit het vierde kwart van de 17de eeuw tot de 18de eeuw palend aan oostgevel van de zogenaamde Ruitershoeve.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zoerselbos en Hooidonkse Beemden

Zandhoven (Zandhoven), Halle, Zoersel (Zoersel)
De ankerplaats Zoerselbos en Hooidonkse beemden is een weerspiegeling van een oud agrarisch-economisch concept dat deels teruggaat tot de 18de eeuw en met het Hooidonkbos, het beemdensysteem en de landbouwexploitatie deels tot in de Middeleeuwen. Het compartimentenlandschap en de vele sporen van het oorspronkelijke landbouwgebruik geven het gebied een typisch karakter. De vroegste verwijzing naar het gebied gaat terug tot 1233, toen de Hertog van Brabant het bos Hoodonc aan de Abdij van Villers schonk. Later kwam het gebied in handen van de Sint-Bernardsabdij van Bornem. Kenmerkend voor het gebied is het vloeibeemdensysteem. Ook werden er enkele visvijvers aangelegd. Met het kasteel ‘Zoerselhof’, enkele oude hoeves en kapellen omvat de ankerplaats tevens heel wat bouwkundig erfgoed. Het Boshuisje was een bron van inspiratie voor ‘De Loteling’ van Hendrik Conscience.