Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Zoerselhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-06-1993 tot heden
ID: 6328   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6328

Besluiten

Woningen en kasteel: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1993  ID: 2523

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds (gedeeltelijk) als monument beschermde kasteel Zoerselhof en koetshuis met de omgeving, bestaand uit het park en de woning Trapke op, de Ruitershoeve en de langgestrekte hoeve ten (noord)oosten van het kasteel.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming van de omgeving van het kasteel Zoerselhof en de woningen Jagersdreef omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde als volgt: "Historisch gegroeide omgeving van het kasteel met parkaanleg, vijver en omgrachting, en aan de voorzijde van het kasteel de geometrische tuinaanleg gericht op de as van het centraal gelegen kasteel."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000723, Zoerselhof en omgeving (WYLLEMAN L., 1990).


Waarden

De omgeving van het kasteel en de woningen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Jagersdreef 7 (Zoersel)
Langgestrekte hoeve uit de 19de tot 20ste eeuw, mogelijk met kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw.


Kasteel Zoerselhof

Zoerselhofdreef 40 (Zoersel)
Classicistisch kasteel uit het vierde kwart van de 18de eeuw, ingeplant binnen uitgestrekt domein in Zoerselbos.


Ruitershoeve

Jagersdreef 3 (Zoersel)
Licht L-vormig voormalig woonstalhuis met kern uit de 18de eeuw, heden ingericht tot woning; rechthoekige stal uit de 19de eeuw aan de noordzijde.


Woning Trapke op

Jagersdreef 5 (Zoersel)
Voormalige provisorwoning uit het vierde kwart van de 17de eeuw tot de 18de eeuw palend aan oostgevel van de zogenaamde Ruitershoeve.