Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Molen van Larum met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-06-1992 tot heden

ID
7143
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7143

Besluiten

Houten windmolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1992  ID: 2433

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de houten windmolen van Larum met inbegrip van de molen zelf, de molenaarswoning en een latere mechanische maalderij.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "als nog functionele en te beschermen windmolinotoop rond de molen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000745, Houten windgraanmolen, beschermingsdossier.


Waarden

De omgeving van de molen van Larum is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Molen van Larum met omgeving

Larum, St.-Corneliusstraat, Velveken (Geel)
De omgeving van de molen van Larum wordt begrensd door Larum, Velveken en de Sint-Corneliusstraat. Centraal bevindt zich de houten windmolen van Larum, gelegen op een molenberg met molenaarswoning. Net ten oosten van de molen bevindt zich een mechanische maalderij.

Is de omvattende bescherming van

Badhuis

Larum 6 (Geel)
Badhuis van het centrum voor gezinsverpleging opgericht in 1893, met uitzondering van het woonhuis grotendeels gesloopt in 1978 en vervangen door een beschutte werkplaats.


Jongensschool met onderwijzerswoning

Velveken 9 (Geel)
Rechthoekige schoolvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, van 1855 en naastliggend schoolhuis van 1882.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Larum zonder nummer (Geel)
Kapel gebouwd in 1890 naar ontwerp van G. Verborcht.


Mechanische maalderij

Velveken 1 (Geel)
Maalvaardige mechanische maalderij met uitzicht van circa 1930 en motor van 1955.


Molen van Larum

Velveken zonder nummer (Geel)
De Molen van Larum is een houten korenwindmolen van het type Kempische standaardmolen met halfopen voet uit 1846 en gerestaureerd in 1976-1977 naar ontwerp van Lou Jansen.