Jongensschool met onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Velveken
Locatie Velveken 9, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jongensschool met onderwijzerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Molen van Larum met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1992.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Molen van Larum met omgeving

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

School, als gemeentelijke jongensschool opgericht in 1855 naar ontwerp van E. Gife en gelegen aan het "plein" dat toen het centrum van Larum was. Verbeterings- en vergrotingswerken aan de schoolvleugel in 1881-1882 naar ontwerp van 1880 van P.J. Taeymans, die ook het naastliggende schoolhuis van 1882 ontwierp (zie gevelsteen). Haakse schoolvleugel naar ontwerp van J. Taeymans van 1937.

Rechthoekige schoolvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, geglazuurde Vlaamse pannen), van 1855 (verweerde, onleesbare gevelsteen). Bakstenen lijst- en puntgevels gemarkeerd door lisenen en gecombineerde baksteenfriezen van gesinterde en rode baksteen. Brede, rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken gevat in gelijkvormige verdiepte muurvlakken gevormd door de lisenen. Zijpuntgevels met rondboognis en blinde oculus in stervormige omlijsting van gesinterde steen.

Naastliggend schoolhuis van 1882, drie traveeën en twee bouwlagen met uitspringend risaliet links onder haakse zadeldaken van kunstleien. Bakstenen lijst- en trapgevels, laatstgenoemde met overhoekse topstukken. Doorlopende puilijst boven getande baksteenfries. Rechthoekige aangepaste muuropeningen. Arduinen gevelsteen.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Scholen, plannen 17, Geel-Larum, dossiers 7 en 10.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Molen van Larum met omgeving

Larum, St.-Corneliusstraat, Velveken (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.