Molen van Larum

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Velveken
Locatie Velveken zonder nummer, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molen van Larum

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Molen van Larum

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1992.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Molen van Larum met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1992.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Molen van Larum met omgeving

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korenwindmolen van 1846 gerestaureerd in 1976-1977 naar ontwerp van L. Jansen. Houten standaardwindmolen met half-open voet en bakstenen teerlingen, gelegen op een molenberg achter de latere mechanische maalderij.

Oorspronkelijk molenhuis uit de periode tussen 1818 en 1834, verbouwd in 1889 en in loop van de 20ste eeuw.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/0314.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Molen van Larum met omgeving

Larum, St.-Corneliusstraat, Velveken (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.