Beschermd cultuurhistorisch landschap

Domein Wijnegemhof met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
7219
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7219

Besluiten

Jan Vlemincktoren en remise: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1977  ID: 1143

Beschrijving

De omgeving van de Jan Vlemincktoren, een relict van het oude Wijnegemhof, is beschermd als landschap. De Jan Vlemincktoren en het koetshuis werden later beschermd als monument en maken geen deel uit van het beschermde landschap. Het oorlogsmonument langs de Turnhoutsebaan is later ook beschermd als monument.Waarden

De omgeving van de Jan Vlemincktoren en remise is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve in L-vorm

Turnhoutsebaan 387 (Wijnegem)
Hoeve, eertijds brouwerij en herberg De Zwaan, gelegen langs de Turnhoutsebaan tegenover de kerk, naast de ingangsdreef van het Wijnegemhof.


Oorlogsmonument Wijnegem

Turnhoutsebaan zonder nummer (Wijnegem)
Oorlogsmonument van 1921 naar ontwerp van Floris de Cuijper en Arhur Smet. Het monument is gelegen aan de ingang van het gemeentelijke park Wijnegemhof.


Veteraanlinde als herdenkingsboom bij Wijnegemhof

Turnhoutsebaan zonder nummer (Wijnegem)
In het park bij het Wijnegemhof staat een oude solitaire lindeboom, het is een relict uit een dreef die op de Ferrariskaart (ca 1775) is ingetekend. Ook op de huidige kadasterkaart is de 18de-eeuwse situatie van de tuin, die dateert van voor de heraanleg in Engelse landschapsstijl (ca 1854), nog weergegeven en staat de boom precies in de hoek waar twee dreven elkaar raken. Deze veteraanboom is bijgevolg meer dan 250 jaar oud en is omwille van de verzwakte stambasis zwaar teruggesnoeid. De stam is voor het grootste deel weggerot en bestaat nog uit schilvormige stamfragmenten waarvan er twee over elkaar zijn geschoven. Rond de boom staat een sierhekje met een tekstpaneel en vermeldt het volgende: Volgens de legende werd deze linde geplant bij de eerste steenlegging van de kathedraal van Antwerpen. Voor alle duidelijkheid dit is een legende.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Wijnegemhof

Turnhoutsebaan 381-385 (Wijnegem)
De Jan Vlemincktoren, een duiventoren, en het koetshuis zijn twee overblijfselen van het 16de-eeuws kasteel Wijnegemhof, een park en parkbos omgeven het landhuis, de duiventoren en het koetshuis.