Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Passchendaele New British Cemetery

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
75514
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75514

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De ‘New British Cemetery’ werd pas na de oorlog aangelegd door de concentratie van verspreide graven op de slagvelden rond Passendale en Langemark.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Passchendaele New British Cemetery

's Graventafelstraat zonder nummer (Zonnebeke)
Britse militaire begraafplaats, die pas na de oorlog werd aangelegd door de concentratie van verspreide graven uit de slagvelden rond Passendale en Langemark. De begraafplaats is ontworpen door Ch. Holden en W.C. Von Berg. Het betreft een ommuurde begraafplaats, aangelegd in verschillende niveaus met een toegangspartij met een voormuur met muuropeningen met traliewerk, gevat tussen twee poortgebouwen. De 'Cross of Sacrifice' en 'Stone of Remembrance' op de centrale as worden gemarkeerd door opgaande bomen.

Is de omvattende vaststelling van

Naamsteen Eindoffensief

's Graventafelstraat zonder nummer (Zonnebeke)
Naamsteen, door de provincie West-Vlaanderen opgericht in 1988, ter herinnering aan het Eindoffensief, op het einde van de Eerste Wereldoorlog. De naamstenen werden ontwerpen door J. Vansteenkiste en P.H. Boudens.