Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van 06-01-1943 tot heden
ID: 8058   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8058

Besluiten

Collegiale Onze-Lieve-Vrouwkerk, Vleeshuis en stadhuis met belfort
definitieve beschermingsbesluiten: 06-01-1943  ID: 59

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw is beschermd.Waarden

De collegiale Onze -Lieve-Vrouwkerk is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1 (Dendermonde)
Imposante gotische collegiale kerk ingeplant te midden van het huidige Onze Lieve Vrouwkerkplein ten noorden van de Kerkstraat, tot 1784 omgeven door het kerkhof. Nu is de kerk grotendeels omgeven door een lage haag en enkele bomen en struiken. Op de plaats van het kerkhof aan de zuid- en westkant is een parkje aangelegd.


Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Onze-Lieve-Vrouwekerk

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1 (Dendermonde)
Muur- en zuilschilderingen, 15de eeuw - eerste kwart 16de eeuw.