Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Beschermd monument van tot heden

ID
8058
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8058

Besluiten

Collegiale Onze-Lieve-Vrouwkerk, Vleeshuis en stadhuis met belfort
definitieve beschermingsbesluiten: 06-01-1943  ID: 59

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw is beschermd.Waarden

De collegiale Onze -Lieve-Vrouwkerk is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1, 1B (Dendermonde)
Imposante gotische collegiale kerk ingeplant te midden van het huidige Onze Lieve Vrouwkerkplein ten noorden van de Kerkstraat, tot 1784 omgeven door het kerkhof. Nu is de kerk grotendeels omgeven door een lage haag en enkele bomen en struiken. Op de plaats van het kerkhof aan de zuid- en westkant is een parkje aangelegd. De complexe bouwgeschiedenis van de kerk sluit nauw aan bij de geschiedenis van de stad Dendermonde.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Onze-Lieve-Vrouwekerk

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1, 1B (Dendermonde)
Muur- en zuilschilderingen uit de 15de eeuw en het eerste kwart van de 16de eeuw. De schilderingen werden ontdekt tijdens de ontpleistering van het kerkinterieur in 1907-1910.