Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van tot heden

ID
8255
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8255

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1946  ID: 158

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de laatgotische Sint-Martinuskerk.Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Priester Daensplein 10 (Aalst)
Prototype van de Brabantse gotiek in Oost-Vlaanderen. De plattegrond ontvouwt een driebeukig schip van drie traveeën met zijkapellen, een ruim transept met westbeuk, uitspringend met twee traveeën. Koor met drie rechte traveeën, en zevenzijdige absidiale koorsluiting. De bouw van de huidige kerk heeft meer dan 180 jaar in beslag genomen; voltooid in 1660.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Martinuskerk

Priester Daensplein 10 (Aalst)
In enkele kranskapellen in het koor zijn nog de oorspronkelijke gewelfschilderingen uit eind 15de - begin 16de eeuw bewaard, met onder meer rankwerk, bloemen, musicerende engelen, engelen met passiewerktuigen, heiligen en tekstbanderollen. In de kapittelzaal is de muurschildering met voorstelling van het Laatste Oordeel van circa 1500 bewaard.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.