Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus en pastorie met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-12-1980 tot heden

ID: 8858   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8858

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-12-1980  ID: 1550

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus en de bijhorende pastorie zijn samen met hun omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Het dorpsgezicht wordt afgebakend door de Renne in het noorden, het aarden weggetjes achter de kerk en de pastorie in het oosten, de Berchemweg in het zuiden (met een zuidelijke uitsprong ter inclusie van enkele boerenarbeiderswoningen) en de percelen ten westen van de Meldenstraat in het oosten. De Sint-Martinushoeve, zelf beschermd als monument, maakt geen deel uit van dit dorpsgezicht.Waarden

De Sint-Martinuskerk en de oude pastorie te Oudenaarde met hun omgeving, zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Melden

Berchemweg, Meldenstraat, Ruiminge (Oudenaarde)
De dorpskern van Melden wordt getypeerd door de motte met parochiekerk Sint-Martinus, de omringende populieren, de pastorie en de overwegend eenlagige 19de-eeuwse woonhuizen.


Is de omvattende bescherming van

Apostellinenklooster en school

Meldenstraat 3 (Oudenaarde)
Voormalig apostellinenklooster ten westen van de kerk, aan gekasseid deel van de straat gelegen met ten zuiden, in bochtig verloop van de straat gelegen dwars aangebouwde vroegere vrije basisschool.


Boerenarbeiderswoning

Meldenstraat 13 (Oudenaarde)
Boerenarbeidershuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag op verhoogde begane grond onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) uit midden 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinus en kerkhof

Meldenstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiënteerde kerk ingeplant op een opgehoogd terrein van de Rug van Meerse bij het begin van de straat en excentrisch ten opzichte van bebouwde dorpskern gebouwd; wellicht een motte waar mogelijks eertijds een versterking stond.


Pastorie Sint-Martinusparochie

Meldenstraat 2 (Oudenaarde)
De oude pastorie van de Sint-Martinusparochie werd gebouwd in 1856 in neoclassicistische stijl. De pastorie is omgeven door een ommuurde tuin.


Twee boerenarbeiderswoningen

Berchemweg 222-224 (Oudenaarde)
Op het kruispunt Meldenstraat/Berchemweg gelegen boerenarbeidershuisjes uit tweede helft 19de eeuw met latere aanpassingen.